Fri. Jun 9, 2023
ћирилица /latinica

Pedijatar endrikolog od sada i u Bolnici “Srbija”

Izvor: Filter

Dr Nataša Golijanin, specijalista pedijatrije, završila je supspecijalizaciju iz oblasti endokrinologije i počinje sa pregledima djece u endokrinološkoj ambulanti Bolnice “Srbija”.

Rukovodstvo Bolnice “Srbija” prepoznalo je problem nedostatka pedijatra endokrinologa na području ove regije i uputilo dr Golijanin na supspecijalizaciju iz ove oblasti.

Dr Golijanin kaže da je endokrinologija grana medicine koja se bavi poremećajima u radu žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i njihovih produkata hormona.

“Pedijatar endokrinolog se bavi dijagnostikom i liječenjem specifičnih poremećaja endokrinog sistema kod djece i adolescenata, koji uključuju poremećaje rasta, kao što je nizak rast, rani ili kasni pubertet, bolesti štitaste zlijezde, poremećaji paraštitastih žlijezda, problem sa hipofizom, nadbubrežnom žlijezdom ili polnim žlijezdama, dijabetes, nizak nivo šecera u krvi, gojaznost”, objasnila je dr Golijanin.

Ona navodi da je na području Sarajevsko-romanijske regije, proteklih godina, došlo do povećanja broja djece oboljele od dijabetesa.

“Dijabetes je specifična bolest i zahtjeva redovne kontrole, posebne tretmane i postupke. Do sada su pacijenti morali odlaziti u Banja Luku na preglede i smatram da je veliko olakšanje i za roditelje i djecu što su sada pregledi dostupni i u našoj ustanovi”, zaključila je dr Golijanin.

Dr Golijanin rođena je 26. juna 1978. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu i Srednju medicinsku školu. Medicinski fakultet u Foči- Univerzitet u Istočnom Sarajevu završila je 2005. godine, nakon čega počinje volontirati u Kliničkom centru Istočno Sarajevo, na Odjeljenju interne medicine – Odsjek kardiologije do 2007. godine kada dobija zaposlenje.

U stalnom radnom odnosu u Bolnici “Srbija” je od 2009. godine kada je dobila i specijalizaciju iz pedijatrije. Specijalistički staž je završila u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova u Beogradu, a specijalistički ispit iz pedijatrije položila je 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Foči- Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Pohađala je kurs iz ultrazvučne dijagnostike u pedijatriji.

Užu specijalizaciju iz endokrinologije, završila je na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova, Institutu za majku i dete i Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u Beogradu.

Ispit iz uže specijalizacije položila je na Medicinskom fakultetu- Univerzitetu u Beogradu 2023. godine.

Završila je edukaciju za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti štitaste žlijezde.

Član je društva doktora medicine, kao i Udruženja pedijatara Republike Srpske.

Filter 2019