Sun. Aug 14, 2022
ћирилица /latinica

TJ Sokolac: Rekonstruisane desetine kilometara dalekovodne mreže

Izvor: is-radio.com

Monterske ekipe TJ Sokolac, uz podršku mehanizacije Službe Autoparka ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, u posljednje dvije godine rekonstruisale su na desetine kilometara dalekovodne mreže.

Realizacijom brojnih zahtjevnih poduhvata, uz koje su uporedo obavljani i ostali redovni zadaci, vrijedna sokolačka družina je za iznenađujuće kratak period, eliminisala sve veće probleme, koji su deceniju unazad stvarali poteškoće u redovnoj isporuci električne energije ovdašnjim potrošačima…

Još uvijek se pamte protestna okupljanja Sokočana, negodovanja privrednika i lokalne samouprave, peticije koje su potpisivali građani ove opštine, nezadovoljni stanjem elektromreže…

Svi koji pomnije prate vijesti, lako će se prisjetiti i da su servisne informacije sa Sokoca, posebno zimi i u slučaju olujnog nevremena, bez obzira na godišnje doba, godinama unazad kreirane po svojevrsnom šablonu- bez struje na desetine sokolačkih sela, bez napajanja glavno izvorište, stabla pokidala elektromrežu…Sada je to rijetka, sporadična pojava, a da bi se došlo u takvu poziciju, uloženo je mnogo truda i rada, projektantskog umijeća i naravno, bezrezervna opredijeljenost aktuelne Uprave ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, da pruži svaku vrstu podrške kako bi ambiciozno postavljeni ciljevi bili i ostvareni.

“Da, ciljevi jesu bili ambiciozni, ali i takvi da su podrazumijevali brzo i efikasno djelovanje, jer smo u nekom prethodnom periodu, potrebno je to otvoreno i javno reći, izgubili previše vremena da bismo imali pravo na dalje čekanje i realizaciju tek manjih zahvata, kojima bismo, možda, kratkoročno prebrodili neke probleme, ali zasigurno ne bismo obezbijedili potpunu distributivnu stabilnost i što je najvažnije u cijeloj priči, vratili u dobroj mjeri poljuljano povjerenje korisnika naših usluga”, rekao je  upravnik Terenske jedinice Sokolac, Srđan Knežević, objašnjavajući da su investicije u posljednje dvije godine, koje će zaključno sa poslovima koji će biti završeni tokom tekuće godine, dostići vrijednost od preko milion KM, sve rečeno donijele „u paketu“.

Knežević ističe da je primjetno zadovoljstvo lokalne javnosti, posebno privrednika u oblasti drvoprerađivačke industrije, koji su naprosto zavisni od redovne isporuke električne energije, te da je ukupan ambijent koji ilustruje međusobni odnos preduzeća čiji su sastavni dio i lokalne zajednice, znatno povoljniji i doveden na nivo svakodnevne komunikacije koja odiše povjerenjem, pa i zajedničkim idejama koje donose opšti benefit za Sokolac.

TJ Sokolac, sa 23 zaposlena, od čega je 15 terenskih radnika, poslove iz svoje nadležnosti obavlja u opštini čija teritorija premašuje 700 kvadratnih kilometara, a kojom se pruža elektrodistributivna mreža u dužini od preko 1.200 kilometara, od čega čak četvrtina prolazi kroz predjele obrasle gustom šumom.

Da li je potrebno i pominjati ovdašnje duge i oštre zime, činjenice o nepristupačnosti terena, razne druge otežavajuće okolnosti terenskog karaktera, koje ovdašnje montere i radnike, ne potcjenjujući rad svih uključenih u sistem, ipak izdvajaju od kolega iz nekih, recimo, mahom ravničarskih, ili krajeva sa blažom klimom, i čine u najmanju ruku složenijim iste i slične poslove koje obavljaju.    

“Sve to stoji, ali iako smo relativno mala ekipa, funkcionišemo odlično, jer nas krase izuzetni međuljudski odnosi, a bezrezervna podrška Uprave ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale na čelu sa direktorom Acom Stanišićem, ali i naših kolega, donijela je rezultate kojima se zaista možemo i pohvaliti”, kaže Knežević, naglašavajući da su u prošloj godini rekonstruisani dijelovi 10 kV dalekovoda „Sokolovići“, „Unis“ i „Kaljina“ u ukupnoj dužini preko 90 kilometara, ne zaboravljajući pojasniti da svaka rekonstrukcija podrazumijeva zamjenu dotrajalih stubova i opreme, ugradnju armirano-betonskih nogara i cjelokupan prokres urađene trase.

U istom kontekstu Knežević ističe da je tokom navedenih radova ugrađeno više od 500 stubova i 140 armirano-betonskih nogara, dok je istovremeno, u saradnji sa Šumskim gazdinstvom „Romanija“ Sokolac, proširena trasa i obezbjeđeno redovno snabdijevanje električnom energijom izvorišta Bioštica, čiji značaj je vitalan, imajući u vidu činjenicu da se sa ovog izvorišta vrši vodosnabdijevanje oko 80 odsto potrošača na Sokocu.

Sokolačka ekipa je i u ovu građevinsku sezonu krenula u jakom ritmu, a u toku je realizacija značajnih investicija, koje će dodatno unaprijediti sve ono zaista dobro što je ova terenska jedinica u sastavu ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale uradila u prethodnom periodu.

“Trenutno je u toku rekonstrukcija dijela 35 kV Sokolac-Pale i izgradnja novog srednjenaponskog voda prema industrijskoj zoni „Podromanija“, koja je veoma značajna za razvoj opštine Sokolac u cjelini, a u okviru pomenutih investicionih radova, već je položeno preko 7.000 metara novih podzemnih kablova”, govori prvi čovjek TJ Sokolac.

Prema njegovim riječima, u planu za ovu godinu je i nastavak rekonstrukcije 10 kV dalekovoda „Kaljina“, kao najdužeg u cijelom elektroenergetskom sistemu, čime se nastavlja dinamičan investiciono-radni kontinuitet sokolačkih električara i njihovo nezaustavljivo primicanje ostvarenju konačnog cilja, kojeg su, prije samo dvije godine podigli na visoku ljestvicu, na šta se i u samom Sokocu gledalo sa oprezom i određenom dozom nevjerice.

“Neću reći da smo učinili čudo, ali veliko hvala dugujemo ovoj grupi složnih i vrijednih zaposlenika u TJ Sokolac i svim kolegama koji su nam povremeno pružali ispomoć i uradili dosta dobroga posla, potvrđujući tako da uz podršku Uprave, dobru organizaciju, podršku mehanizacije, kvalitetnu tehničku pripremu i maksimalan angažman terenskih radnika i najsloženiji poslovi mogu biti završeni u predviđenom roku. Nastavljamo ovim tempom i vjerujem da možemo planirati kompletnu rekonstrukciju dalekovodne mreže do kraja naredne godine, što bi bio izuzetan rezultat”, zaključuje Knežević.

On naglašava da redovni zadaci na održavanju niskonaponske mreže, popravke prijavljenih kvarova, smanjenja gubitaka na mreži, reagovanja po zahtjevu potrošača, izrade priključaka, očitanja potrošnje, postupanja po zahtjevima Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca Trebinje, u sklopu ERS, kao što je bilo i do sada, ostaju aktivnosti koje će se sprovoditi na najbolji mogući način-efikasno i kvalitetno, na zadovoljstvo svih aktera u tim procesima.

Direktor ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale Aco Stanišić, ne krije da se po dolasku na tu poziciju suočio sa ozbiljnim i dobrim djelom opravdanim zamjerkama opštine Sokolac i tamošnjih privrednika, po pitanju redovne isporuke električne energije, odnosno čestih kvarova na mreži.

“Nisam imao dilemu da moramo reagovati, sa našom TJ Sokolac kreirali smo investicioni plan i kvalitetna projektna rješenja, odredili prioritete i radnicima predočili šta je to što je neophodno uraditi u što je moguće kraćem roku. Ako me pitate da li sam zadovoljan, odgovoriću da sam prezadovoljan i da su ovi vrijedni ljudi premašili i najoptimističnija očekivanja Uprave”, kaže Stanišić, ističući da je rukovodstvo Preduzeća to znalo da vrednuje, te da će tako biti i ubuduće, ne samo kada je u pitanju TJ Sokolac, već svaki organizacioni segment ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale koji izvrši postavljene zadatke i da doprinos ukupnom poslovanju, ali i onom segmentu koji se mjeri zadovoljstvom građana, kao krajnjim korisnicima usluge, jer su to usko povezane stvari i jedna bez druge ne idu ukoliko stremite pozitivnom rezultatu.

Filter 2019