Tue. May 17, 2022
ћирилица /latinica

Prije 28 godina poginuli komandant 4. bataljona Vojne policije Lizdek i vojnik Knežević

Izvor: Filter

Udruženje veterana Vojne policije Sarajevsko-romanijskog korpusa danas obilježava 28 godina od junačke pogibije komandanta Nedeljka Lizdeka i vojnika Sretena Kneževića, koji su živote položili na Bosanskoj međi 7. aprila 1994. godine.

Iz Udruženja veterana Vojne policije Sarajevsko-romanijskog korpusa podsjećaju da su u tom periodu snage VRS izvodile operaciju “Zvijezda-94” u rejonu Goražda.

“Iz 1. korpusa tzv. ABiH su pokušali da na pravcu Treskavica-Grebak-Goražde pošalju ispomoć ljudstva u odbrani Goražda, koje je bilo pred padom. Bila je ovo akcija koju je neprijateljska strana sprovodila pod kodnim nazivom „Kurir“. Grupa je uočena 6. aprila i krenula je potjera za njom. Narednog dana je locirana i u bliskoj borbi razbijena na dvije manje grupe od kojih se jedna uputila prema Dražinom potoku, a druga u selo Pijevac. Tom prilikom je iz Trnova upućeno pojačanje u ljudstvu, kako bi se neprijatelj spriječio u daljim aktivnostima. Na putu prema selu Pijevac, na Bosanskoj
međi kolona naših vozila nailazi na zasjedu, gdje prilikom borbe ginu Lizdek i Knežević”, navode iz Udruženja.

Kapetan Nedeljko Lizdek, komandant 4. bataljona Vojne Policije SRK VRS, rođen je 25. novembra 1951. godine od oca Bogdana i make Ljeposave u Mokrom, opština Pale. Bio je osmo dijete u porodici.

Osnovnu školu završava u Mokrom i upisuje srednju vojnu školu u Sarajevu, kasarna “Maršal Tito”. Poslije završene vojne škole dobija čin vodnika i raspoređen je na prvu dužnost koju obavlja u Slavonskoj Požegi, gdje je proveo devet mjeseci.

Naredna dužnost ga vraća u Sarajevo, kasarna “Jajce” gdje je poslije šest mjeseci prekomandovan u 288. bataljon Vojne Policije (JNA), koji je bio smješten u kasarni “Viktor Bubanj”. U 4. (288) bataljonu VP je obavljao dužnosti komandira odjeljenja i komandira voda, te je bio referent za suzbijanje kriminaliteta u krim službi.

Po izbijanju rata, Lizdek je zajedno sa svojim saborcima 24. maja 1992. godine napustio kasarnu “Viktor Bubanj” i učestvovao u formiranju 4. bataljona Vojne policije VRS.

U 4. bataljonu je obavljao dužnost zamjenika komandanta bataljona, a na čelo bataljona dolazi u avgustu 1993. godine.

Kapetan Lizek je poginuo 07. aprila 1994. godine u akciji likvidacije diverzantsko- terorističke grupe na Bosanskoj međi.

Iza sebe je ostavio suprugu Ljubicu, te sinove Milorada i Milomira.
Odlikovan je medaljom Zasluga za narod i ordenom Miloša Obilića.

Vojnik Sreten Knežević bio je diplomirani inženjer geodezije. Kao asistent je radio na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Odlikovan ordenom Njegoša 3.reda.

Predstavnici Udruženja će danas položiti vijence na groblju Mali Zejtinlik na Sokocu gdje je sahranjen Knežević i porodičnom groblju Potkrajevi u Mokrom gdje je sahranjen Lizdek.

Filter 2019