Mon. Jul 22, 2024
ћирилица /latinica

Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama

Izvor: Filter

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 40. sjednici u Banjaluci Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske. Osnovni cilj je zaštita žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, sprečavanjem i suzbijanjem nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kao i zaštita života i psihofizičkog integriteta lica ženskog pola, a posebno sprečavanje femicida kao najtežeg oblika i posljedice nasilja prema ženama.

“Nacrtom ovog zakona nastoji se žrtvama nasilja prema ženama učiniti dostupan i efikasan sistem mjera pomoći, podrške i zaštite, sve u cilju zaustavljanja trenutnog nasilja koje trpe, sprečavanja njegovog ponavljanja, a posebno eliminisanja mogućeg fatalnog ishoda”, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.

Prema novom zakonskom rješenju pod nasiljem u porodici, između ostalog, smatra se i fotografisanje ili snimanje člana porodice s ciljem njegove  diskreditacije ili omalovažavanja, kao i neovlašćeno objavljivanje fotografija ili snimaka člana porodice putem informaciono-komunikacionih sredstava, odnosno neovlašćeno dijeljenje fotografija ili snimaka člana porodice putem društvenih mreža, nezavisno od toga da li su sačinjeni uz pristanak ili bez pristanka.

Nasiljem u porodicim smatra se i verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, kao i i drsko i bezobrazno ponašanje prema članovim porodice.

Zakonom je definisano da će osmljičenom za nasilje u porodici ili nad ženom, osim udaljenja iz stana, zabrane prilaska i komunikacije, biti naložen i obavezan psihosocijali tretman kao i liječenje od zavisnosti ukoliko je nasilje izvršio pod dejstvom alkohola ili opojnih droga.

Zakon propisuje novčane kazne i za sve one koji ne prijave nasilje. Zaposleni u vaspitno-obrazovnoj, socijalnoj i zdravstvenoj ustanovi, koji ne prijave nasilje u porodici ili nasilje prema ženama moraće da plate kaznu od 1.000 do 3.000 maraka, dok će se građani i članovi porodice koji ne prijave nasilje prema djetetu kazniti iznosom od 300 KM do 900 KM. Za prekršaj će se kazniti i građanin koji ne prijavi nasilje u porodici izvršeno prema djetetu u skladu sa članom 18. stav 2. ovog zakona.

Femicid je, dodaje se u saopštenju Vlade, prepoznat kao najteži oblik i posljedica nasilja prema ženama, kao svako lišenje života žene izvršeno, u potpunosti ili djelimično, zbog njene pripadnosti ženskom polu ili smrt žene koja je posljedica radnji nasilja prema njoj, bez obzira da li je osumnjičeni za radnje nasilja član porodice ili drugo lice.

Lišenju života žene – femicidu, u pravilu prethodi kontinuirano nasilje prema njoj i ovim zakonom se nastoji pravovremeno sistemski odgovoriti na pojedinačne oblike nasilja, žrtvi pružiti adekvatna zaštita, da nas fatalan ishod ne bi zatekao kao društvo.

“Cilj ovog zakona jeste rano prepoznavanje svih oblika nasilja, koordinisano i jasno djelovanje nadležnih institucija ali i društva u cjelini i isti zahtijeva dodatni angažman i obuku službenih i stručnih lica nadležnih subjekata zaštite, pravovremeno i jasno postupanje, osnivanje Savjeta i Odbora za suzbijanje nasilja u porodici, nasilja prema ženama i femicida, usvajanje strateških dokumenata i akcionih planova, praćenje i analizu pojedinačnih slučajeva na terenu kao i periodičnu procjenu ostvarenih efekata uz mogućnost kreiranja novih mjera i aktivnosti, sve sa konačnim ciljem eliminisanja, odnosno svođenja na najmanju moguću mjeru, nasilja u porodici i nasilja prema ženama”, navedeno je u saopštenju.

Iz Vlade podsjećaju da je Republika Srpska bila prva u regionu koja je 2000. godine Krivičnim zakonikom zabranila nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, i dodaju da će sada biti pionir u zakonskoj zaštiti ne samo žrtava nasilja u porodici, čije su žrtve prema zvaničnim statistikama u preko 90% slučajeva takođe žene, nego i nasilja prema ženama koje, u različitim oblicima i kontinuitetu, sve češće dovode do fatalnih ishoda. To je, dodaju, neophodno i ovim zakonom urediti, prvenstveno kako bi se zaštitile žene od lišenja života, ali i pomoglo potencijalnim učiniocima, preventivnim djelovanjem, da ne počine ovo djelo.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com