Sat. Dec 2, 2023
ћирилица /latinica

Medicinska rehabilitacija za osiguranike sa Daunovim sindromom

Izvor: Srna

Novim Pravilnikom o uslovima i postupku obezbjeđivanja medicinske rehabilitacije u Republici Srpskoj je omogućeno i osiguranicima sa Daunovim sindromom banjsko liječenje o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja u trajanju od 28 dana, što ranije nije bio slučaj, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Srpske.

Iz Fonda su pojasnili da se prema ovom pravilniku, koji je već počeo da se primjenjuje, prva rehabilitacija odobrava nakon uspostavljanja dijagnoze i tada je potrebno otpusno pismo iz porodilišta i uputnica porodičnog doktora ili pedijatra, dok je za obnovu mediciske rehabilatacije potreban prijedlog ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine.

Pravilnikom je definisano i da osiguranici sa Daunovim sindromom medicinsku rehabilitaciju mogu da koriste kada god za to postoji potreba, dakle i više puta u toku godine.

-I ovaj Pravilnik nastao je nakon usvajanja Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, budući da je Fond imao obavezu da donese i sve nove podzakonske akte u skladu sa novim zakonom – navodi se u saopštenju.

Listom bolesti, stanja i posljedica povreda za koje se obezbjeđuje medicinska rehabilitacija, koja je sastavni dio Pravilnika, definisane su dijagnoze za ostvarivanje ovog prava, kao i u kojim slučajevima je potrebno komisijsko odlučivanje Fonda, a kada se medicinska rehabilitacija ostvaruje na osnovu uputnice porodičnog doktora na prijedlog ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine ili otpusnog pisma i slično.

-To bi trebalo značajno da pojednostavi rad porodičnih doktora, jer je sada za svaku indikaciju jasno precizirano ko odlučuje o ostvarivanju ovog prava – navodi se u saopštenju.

Tako su Listom definisane grupe bolesti na osnovu kojih se odobrava medicinska rehabilitacija, poput neuroloških oboljenja, bolesti nervnog sistema, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska i respiratorna oboljenja, povreda i oboljenja kože i lokomotornog sistema. Za svaku od ovih grupa bolesti definisane su i indikacije i postupak ostvrivanja ovog prava, kao i dužina trajanja medicinske rehabilitacije.

Iz Fonda podsjećaju da je Pravilnikom i dalje maksimalno pojednostavljena procedura odobravanja medicinske rehabilitacije za djecu sa cerebralnom paralizom koja imaju pravo na banjsko liječenje svake godine do 18. godine života, a nakon punoljetstva u slučaju progresije bolesti.

Takođe, kod rane cereblarne ataksije obnova medicinske rehabilitacije omogućena je svake godine na osnovu mišljenja i nalaza ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine.

-Isto tako, za djecu do 18 godina sa deformitetom grudnog koša i kičme, kao i sa urođenim deformitetom stopala omogućena je rehabilitacija po potrebi na osnovu nalaza ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine. Takođe, obnova medicinske rehabilitacije jednom godišnje i dalje je omogućena osiguranicima sa amputacijama, paraplegijom i tetraplegijom i to na osnovu uputnice porodičnog doktora – navodi se u saopštenju.

Iz Fonda su napomenuli da za indikacije koje nisu predviđene pomenutom listom porodični doktor na prijedlog ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine ima mogućnost da stručnoj komisiji Fonda pošalje zahtjev za razmatranje medicisnke rehabilitacije.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com