Fri. Jul 12, 2024
ћирилица /latinica

Prof. dr Milan Kulić ponovo izabran za rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Foto: Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Izvor: Filter

Na današnjoj izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić jednoglasno je izabran za rektora na novi mandatni period od četiri godine.

Profesor Kulić obavljao je funkciju rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prethodne četiri godine.

Na izbornoj sjednici profesor Kulić je naglasio da su postignuti dosadašnji rezultati plod zajedničkog, odgovornog i napornog rada, ali prije svega, istinskog međusobnog povjerenja rukovodstava sedamnaest fakulteta/akademija i rukovodstva Univerziteta. 

„Univerzitet u Istočnom Sarajevu od njegovog osnivanja ima stratešku misiju, da doprinese razvoju lokalnih zajednica i zadrži odlazak stanovništva sa ovih prostora. U narednom četvorogodišnjem mandatu uložiću dodatne napore kako bi svaka članica, sa svojom specifičnom ekspertizom i ljudskim potencijalnima, bila prisutnija u tijelima i projektima javnog i privatnog sektora. Time će se podsticati razvoj lokalnih zajednica, privlačenje investicija i unapređenje kvaliteta života. U naredne četiri godine, imaću obavezu služenja studentima i zaposlenim na Univerzitetu a snagu znanja, mudrost i energiju ću usmjeriti  u zajednički rad za dobrobit Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Republike Srpske“, istakao je profesor Kulić na izbornoj sjednici.

Biografija

Prof. dr Milan Kulić rođen je 6. jula 1962. godine u Jošanici u opštini Foča.

Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Foči, a diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za biologiju.

Postdiplomske studije iz naučne oblasti genetika upisao je 1996. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, a magistrirao je 1999. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio 2006. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Univerzitetsku karijeru započeo je na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči Univerziteta u Sarajevu RS, gdje je 1993. godine izabran za saradnika na predmetu Biologija sa humanom genetikom.

Za asistenta na istom predmetu izabran je 1997. godine, a 1999. godine za višeg asistenta na Medicinskom fakultetu u Srbinju Univerziteta u Srpskom Sarajevu.

U nastavničko zvanje docenta na predmetu Humana genetika izabran je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojem je 2011. godine izabran u zvanje vanrednog profesora, a 2017. godine u redovnog profesora.

Bio je prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2006. do 2012. godine. Za dekana Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu biran je u dva mandata, od 2012. do 2019. godine.

Bio je član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2007. do 2012. godine.

Kulićev naučnoistraživački rad vezan je za oblast genotoksikologije, onkogenetike i genetike hendikepa. Objavio je brojne radove i učestvovao u nacionalnim i međunarodnim projektima, saopštio je Univerzitet.

Dobitnik je Povelje Univerziteta u Istočnom Sarajevu za naročite zasluge i izuzetan doprinos razvoju ove visokoškolske ustanove i za izuzetna dostignuća u nastavnonaučnoj, kulturnoj i drugim djelatnostima Univerziteta.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com