Fri. Sep 29, 2023
ћирилица /латиница

Конкурс за упис кадета на Полицијску академију Бања Лука

Извор: Филтер

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис 300 кадета и то 280 мушког пола и 20 женског пола,  у XXVI класу Полицијске академије Бања Лука.

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају сљедеће услове:

– да има држављанство Републике Српске, односно БиХ,

– да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 25 година,

– да има најмање IV степен стручне спреме,

– да је физички и психички способан за рад, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

– да против лица није покренут кривични поступак,

– да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело за које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног саобраћаја за која је правноснажном пресудом изречена казна закона до шест мјесеци,

– да није кажњен за прекршај са обиљежјем насиља,

– да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

– да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

– да посједује возачку дозволу Б категорије.

Кандидати који завршавају четврти разред средње школе у школској 2022/2023 години, могу учествовати на овом конкурсу с тим што умјесто доказа о завршеном IV степену стручне спреме, прилажу свједочанства завршена три разреда средње школе, а увјерење или свједочанство о завршеном четвртом разреду с просјечном оцјеном и диплому завршене средње школе треба да доставе одмах након издавања, а најкасније до 30. јуна ове године.

 “Све  потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске (mup.vladars.net)”, саопштено је из МУП-а.

 Конкурс је отворен до 25. маја.

©citajfilter.com 2019-2023 * Оснивач и издавач: Centar media d.o.o. * Главни и одговорни уредник: Мира Костовић * Контакт: citajfilter@gmail.com