Thu. Feb 2, 2023
ћирилица /latinica

Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za prijem u EU

Članovi Evropskog savjeta dali su danas zeleno svjetlo čime je Bosna i Hercegovina zvanično dobila status kandidata za članicu Evropske unije.

Ova rasprava održana je samo dva dana nakon što je Savjet opštih poslova EU usvojilo zaključak kojim se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata.

BiH je službeni zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela u februaru 2016. godine.

Evropska komisija je za Bosnu i Hercegovinu u oktobru preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU, uz očekivanje da će se ispuniti osam određenih uslova:

  • Prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
  • Usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine.
  • Donijeti zakon o sprečavanju sukoba interesa.
  • Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
  • Odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila.
  • Obezbijediti zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja.
  • Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima.
  • Obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU.

Prvi vidljivi učinak procesa evropskih integracija za građane BiH bilo je uvođenje bezviznog režima za one s biometrijskim pasošima 15. decembra 2010. godine, nakon što je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisan 16. juna 2008. godine u Luksemburgu, čime je uspostavljen okvir za implementaciju pravnih, administrativnih, institucionalnih i ekonomskih reformi koje će zemlju približiti EU.

Filter 2019