Tue. Mar 21, 2023
ћирилица /latinica

Povećan broj prijava za nasilje u porodici

Izvor: Srna

U Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo zaključno sa oktobrom bilo je 35 prijava za nasilje u porodici, u kojima su žene žrtve u 22 slučaja, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora ove ustanove Miran Macanović.

Macanović je ukazao da je broj prijava nasilja u porodici u konstantnom porastu od 2019. godine, te da je, nažalost, i ove godine taj broj povećan.

Prema njegovim riječima, povećanju broja prijavljenih slučajeva doprinijelo je stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske kojim je proširen obim radnji koji se smatraju nasiljem u porodici, kao i pandemija virusa korona, naročito tokom 2020. i 2021. godine.

Macanović je naveo da su najčešći počinioci supružnici, bivši partneri, vanbračni supružnici, a u ostalim slučajevima brat, sestra, sin, kćerka ili neka treća lica.

„U ovoj godini nemamo nijedan slučaj smještanja žrtve u sigurnu kuću. Konkretno imamo podatke da su u dva slučaja izrečene zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja, te je u jednom slučaju potvrđeno krivično djelo i čekamo sudsku odluku“, rekao je Macanović.

Kada je riječ o ostalim prijavama nasilja u porodici, Macanović je istakao da preovladavaju prijave nasilja nad djecom.

Macanović je istakao da je ova problematika obuhvaćena Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, a na nivou Republike Srpske je donesen opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

On je rekao da je prošle sedmice održan sastanak predstavnika opštine Istočno Novo Sarajevo i svih opštinskih ustanova koje se bave problemom nasilja u porodici na kojem je dogovoreno potpisivanje protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici koji će se primjenjivati na području ove opštine.

Macanović je naveo da je Centar za socijalni rad formirao stručni tim u kojem aktivno učestvuju predstavnici svih opštinskih ustanova, kao i nevladinih organizacija sa područja opštine s ciljem izrade plana pomoći žrtvi i koordinacije aktivnosti u tom procesu.

On je dodao da je na sastanku načelno dogovorena izrada dva bilborda/panela o temi prevencije nasilja u porodici.

U slučajevima prijava nasilja u porodici gđe su žrtve žene, Centar, odnosno stručni radnici, dužni su da, prije svega, prime prijavu /podnesak, telefonski poziv, lični kontakt/, te da odmah obavijeste policiju, a zatim slijedi izlazak na teren i pružanje socijalne i psihološke pomoći žrtvi, koju je potrebno upoznati o svim pravima i ustanovama koje pružaju pomoć i podršku.

„Eventualno Centar će obezbijediti privremeni smještaj ili donijeti rješenje o smještaju u sigurnu kuću“, rekao je Macanović.

Macanović je istakao da Centar za socijalni rad aktivno radi na prevenciji nasilja u porodici i posebno naglasio odličnu saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje i Policijskom stanicom Istočno Novo Sarajevo sa kojim imaju redovne sastanke i razmjenu informacija na sedmičnom nivou.

Filter 2019