Sun. Oct 2, 2022
ћирилица /latinica

Javni poziv zajednicama etažnih vlasnika stambenih zgrada za sufinansiranje projekata ZEV-a na području opštine Istočna Ilidža

Izvor: Filter

Opština Istočna Ilidža objavljuje javni poziv zajednicama etažnih vlasnika stambenih zgrada za sufinansiranje projekata Zajednica etažnih vlasnika na području ove opštine.

Cilj Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihove zakonom utvrđene obaveze za finansiranje investicionog održavanja zgrada, čime se sprječava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, obezbjeđuje sigurnost korisnika zgrada i okoline.

Opština Istočna Ilidža raspisuje Javni poziv za sufinansiranje projekata Zajednica etažnih vlasnika  na teritoriji opštine Istočna Ilidža. Prednost imaju  Zajednice koje imaju potpisan ugovor o održavanju sa Javnim preduzećem ,,Uslužni servisˮ a.d. Istočna Ilidža. Javni poziv odnosi se na dvije vrste projekata.

Zajednice koje nisu registrovane u nadležnom opštinskom organu, odnosno gdje je privremeni upravnik JP ,,Uslužni servisˮ a.d.  Istočna Ilidža, potrebno je da prikupe 51% potpisa stanara i da podnesu incijativu JP ,,Uslužni servisˮ a.d. Istočna Ilidža za projekat.

Vrsta projekata i obim sufinansiranja

Veliki projekti od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM  odnose se na radove na sanaciji fasada i krovnopokrivačkih radova i druge radove koje Zajednica etažnih vlasnika kandiduje.

Ova sredstva odnose se na dio troškova radova na stambenim zgradama uz učešće Zajednica etažnih vlasnika u minimalnom iznosu od 50%.

 Mali projekti do 1.500,00 KM  odnose se na sufinansiranje projekata (završne radove u građevinarstvu, nabavku opreme i tehnike, protivpožarne zaštite i druge projekte uz minimalno učešće ZEV-a od 50 %).

Predmjer i predračun za ove projekte izdaje JP ,,Uslužni servisˮ a.d. Istočna Ilidža. Nabavka opreme koja se uklapa u ovu vrstu projekata vrše Zajednice etažnih vlasnika.

Potrebna je sledeća dokumentacija:

1. Zahtjev ovjeren pečatom Zajednice etažnih vlasnika stambene zgrade, potpisan od strane lica ovlaštenog za zastupanje Zajednice etažnih vlasnika.

2. Potvrdu ili ugovor potpisan između Javnog preduzeća ,,Uslužni servisˮ a.d. Istočna Ilidža i ZEV-a.

3. Predmjer i predračun radova sa PDV-om izdat od ovlaštene firme ili preduzeća (za male projekte predračun i predmjer radova izdaje JP ,,Uslužni servisˮ a.d. Istočna Ilidža).

4. Projekat (za velike projekte od 10.000,00 do 30.000,00 KM urađen od ovlaštenog projektnog biroa za predviđene vrste  radova, krov, fasada i dr.). Dokumentacija za sanaciju fasade i krovnog pokrivača mora da sadrži: tehnički opis (opis objekta, lokacije,  dimenzije, spratnost bruto površina, fasadnog omotača / krovopokrivača, broj stanova i drugo).

5. Izvod iz banke o postajanju 50 % sredstava  za sufinansiranje projekta, ili ovjerena izjava ovlaštenog lica za zastupanje da će određena finansijska sredstva biti na računu do određenog vremenskog roka.

6. Kopija žiro-računa (za registrovani ZEV).

7. Kopija rješenja o osnivanju ZEV-a.

8. Za projekte u stambenim zgradama u kojima je opština Istočna Ilidža odredila JP ,,Uslužni servisˮ a.d. Istočna Ilidža kao privremenog upravnika potrebno je da se uz zahtjev preda i 51 % potpisa kao saglasnost stanara da se u njihovoj Zajednici provede određeni projekat ( potrebno je da imaju akumuliran dovoljan iznos novčanih sredstava)

Prijava na Javni poziv podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i civilnu zaštitu u zgradi opštine Istočna Ilidža (kancelarija broj 10.), ulica Vojvode Radomira Putnika br. 2. ili na web stranici opštine www.istocnailidza.net.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u prijemnoj kancelariji (matični ured) opštinske uprave svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, u periodu od 7.30 do 15.00 časova (četvrtkom do 17.00 časova), ili poštom na adresu: opština Istočna Ilidža, Vojvode Radomira Putnika br. 2. 71123 Istočna Ilidža, sa naznakom Javni poziv za sufinansiranje projekata ZEV-a, Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i civilnu zaštitu (potrebnu dokumentaciju predati u zatvorenoj koverti sa naznakom ne otvarati), saopšteno je iz opštine Istočna Ilidža.

Sve potvrde, izjave i druga dokumenta moraju biti izdata i ovjerena u periodu od 15.09.2022. do 15.10.2022.

 Javni poziv otvoren je do 15.10.2022. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Zahtjev možete preuzeti OVDJE.  

Filter 2019