Thu. Sep 29, 2022
ћирилица /latinica

Marko Đogo novi dekan Ekonomskog fakulteta

Izvor: Filter

Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, danas je izabralo Marka Đoga za novog dekana fakulteta.

“Za ovu funkciju sam se kandidovao jer sam dijete ovog Fakulteta, za njega sam se profesionalno vezao zadnjih petnaest i više godina i jako mi je stalo da opstane i napreduje u periodu koji je pred nama”, napisao je Đogo na svojoj fejsbuk stranici.

“Neće biti povlaštenih, ali ni vještačkog izjednačavanja. Tačnije, težićemo izuzetnosti, a ne prosječnosti”, poručio je Đogo.

Dodao je da je osnovna funkcija fakulteta prenos znanja budućim ekonomistima, ali u visokom obrazovanju to je moguće samo uz stalno i dinamično pomicanje granica znanja i promovisanje onih koji to uspješn(ije) čine.

“Nikada ne smijemo da zaboravimo da je Fakultet, pored obrazovne, i naučna institucija. To podrazumjeva i hrabrost da se snažnije uključimo u javni diskurs kako bismo svojim ugledom i u mjeri koji je to prikladno podržali ostvarenje društvenih i nacionalnih interesa, vodeći računa o kosmopolitskom duhu nauke i prosperitetu društva kao osnovnom cilju postojanja države”, poručio je Ćogo.

Biografija

Prof. dr Marko Đogo rođen 30. novembra 1983. godine u Sarajevu u porodici oca žurnaliste i majke diplomiranog ekonomste. Zbog ratnih okolnosti 1992. sa porodicom napušta Sarajevo i prelazi na Pale.

Godine 2002. završava Gimnaziju opšteg smjera, sa odličnim uspjehom. Odmah upisuje Ekonomski fakultet na Palama kojeg završava 2006. godine kao student generacije sa prosiječnom ocjenom 9,15.

Godine 2009. završava postdiplomske (magistarske) studije, smjer Poslovne finansije i Bankarstvo na Ekonomskom fakultetu na Palama sa prosječnom ocjenom 9,70.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj režima deviznog kursa na platni bilans Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“ radio pod mentorstvom prof. dr. Radovana Kovačevića i uspješno odbranio 20.4.2013. godine.

Od 2007. godine radi na Ekonomskom fakultetu UIS.

Od novembra 2013. godine do oktobra 2014. fodine obavljao je funkciju savjetnika za ekonomska pitanja Predsjedavajućeg doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Od februara 2016. godine do oktobra 2016. godine je obavljao funkciju savjetnika za ekonomska pitanja načenika opštine Pale.

Od novebra 2014. godine do februara 2018. godine obavljao je funkciju prodekana na Ekonomskom fakultetu UIS, a od februara 2018, do avgusta iste godine i v.d. dekana.

Tokom 2011. godine postaje aktivan član Udruženja ekonomista Republike Srpske –SWOT, gdje početkom 2012. godine preuzima funkciju rukovodioca Sekcije za bankarstvo.

Aktivan je naučni radnik sa radovima objavljenim u međunarodnim i nacionalnim časopisima i na konferencijama u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj. Autor je dvije knjige (Uvod u koncept i politiku makrokonkurentnosti, 2018, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva I. Sarajevo i Priča o novcu: novac i monetarna politika kroz istoriju, 2012, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT), te koautor je još jedne knjige (Nacionalna ekonomija, 2007, Ekonomski fakultet u I. Sarajevu).
Kao izuzetan student bio je stipendista Fondacije dr Milan Jelić, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Grada Istočno Sarajevo.Svojim kolumnama, u kojima se bavi aktuelnim ekonomskim temama izazvao je dosta pažnje kako stručne tako i šire javnosti.
Oženjen Tamarom Starovlah Đogo sa kojim ima troje đece: Andriju (2010), Jakova (2012) i Tajnu (2014).
Govori engleski jezik.

Filter 2019