Sun. Aug 14, 2022
ћирилица /latinica

Jerej Vidak Vujadinović: Sveštenik u neprestanom služenju i saživljavanju sa parohijanima

Izvor: gradistocnosarajevo.net

Jereja Vidaka Vujadinovića, parohijskog sveštenika parohije Lukavičke druge, u opštini Istočno Novo Sarajevo, građani Istočnog Sarajeva i vjerujući narod ovog kraja poznaju kao sveštenika koji značajno doprinosi duhovnom i kulturnom životu grada. Osim parohijskih zadataka, koji su mu na prvom mjestu, vodi brigu o kulturnim događajima i, u skladu sa svojim pozivom, nastoji da obogati kulurno-umjetničke sadržaje u Istočnom Sarajevu, ali i da, radom u zajednici, pomogne parohijanima, prvenstveno, mladim ljudima da, putem duhovnog razvoja, kulture i muzike, pronađu odgovore na važna životna pitanja. 

„Biti sveštenik u punom značenju te riječi predstavlja služenje u svakom smislu. Na prvom mjestu je liturgija i evharistija iz koje izvire svako drugo djelo. Pored liturgije, sveštenik je u neprestanom služenju i saživljavanju sa povjerenim parohijanima, učestvujući sa njima u svim segmentima njihovog života. Kroz istoriju, Crkva je bila, osim liturgijskog života, rasadnik kulture i tradicije, i zbog toga sve navedeno ima neraskidivo jedinstvo“, riječi su oca Vidaka Vujadinovića.

Ljubav prema crkvi i crkvenom pojanju potiče od ranog djetinjstva

Jerej Vujadinović navodi da je, još kao učenik osnovne škole, često prisustvovao bogosluženjima na koja su ga vodili roditelji.

„Na bogosluženjima me je naviše privlačilo crkveno pojanje. Od starijih bogoslova, slušao sam crkveno pojanje i učio da čitam Crkvenoslovenski jezik, kako bih mogao da sa njima  učestvujem u bogosluženjima“, kaže parohijski sveštenik Vidak Vujadinović.

Zanimljivo je da je sveštenik Vidak, nakon završene Bogoslovije, upisao Muzičku akademiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje je, na Odsjeku za crkvenu muziku, diplomirao 2007. godine, stekavši zvanje profesora crkvene muzike. Na ovoj obrazovnoj ustanovi, 2017. godine, na studijskom programu Muzičko-pedagoško-teorijskom, odbranio je master rad. 

Nedjeljiva veza duhovnosti i svjetovne tradicije

Na pitanje da li je upravo ljubav prema muzici i umjetnosti doprinijela tome da stvori vrlo uspješan spoj vjere, duhovnosti, muzike, kulture, te da sve to objedini u svom radu i djelovanju, otac Vidak kaže da je cjelokupno bogoslouženje protkano pojanjem i muzikom, te da muzika, kao Božiji dar, hrani naša čula i upotpunjava ih.

„Pored duhovne muzike, naš narod ima izrazito bogatu i svjetovnu tradiciju, a znamo da su u tradiciji našeg naroda sabori, koji čine nastavak liturgije i praznovanja.  Sve to zajedno čini nedjeljivu vezu duhovnosti, kulture i tradicije“, ističe paroh lukavički.

Prije preuzimanja dužnosti u parohiji lukavičkoj, jerej Vidak Vujadinović bio je profesor Crkvenog pojanja i Himnografije u bogosloviji ,,Svetog Petra Dabrobosanskog” u Foči, gdje je službovao trinaest godina. Rukovodio je bogoslovskim horom i osnovao ansambl „Kimval“, koji se bavio izvođenjem duhovne muzike uz instrumentalnu pratnju, kao i tradicionalnih pjesama. Skupština opštine Foča dodijelila mu je, 2018. godine, zahvalnicu za doprinos u organizovanju brojnih kulturnih manifestacija, kao i razvoju i unapređenju kulture i muzičkog stvaralaštva na području opštine Foča.

Kultura i muzika – važan dio našeg života

„Muzika i kultura, kao prateći momenti u našem liturgijskom životu, predstavljaju veoma bitan segment u životu mladog čovjeka. Veliki broj mladih ljudi, interesujući se za duhovno i tradicionalno stvaralaštvo, dolazi do odgovora na pitanja o mnogim duhovnim temama. Mladim ljudima, naročito u uzrastu kada se još traže u različitim poljima, plašeći se neiskustva, potrebna je duhovna podrška. Potrebno ih je vaspitati u zajedništvu, kako nas i naša Pravoslavna crkva uči“, smatra otac Vidak.

Pohodeći parohijane, ovaj sveštenik spoznao je da ljudi istinski vole crkvu, što mu pričinjava veliku radost. Građane Istočnog Sarajeva je, kako kaže, naročito obradovala vijest da će, blagoslovom mitropolita Hrizostoma, početi izgradnja velikog Sabornog hrama Hrista Spasitelja, te da će, upravo taj hram postati novi centar u kome će sve generacije moći da pronaću svoje mjesto, njegujući pravoslavnu vjeru i tradiciju.

„Jevanđeljska misao i svaka riječ koju je Gospod Isus Hristos izgovorio, ljude podstiče da promišljaju o vjeri. On nas poučava, na prvom mjestu, o velikoj važnosti vjere u našem životu, pokazujući da je ona u mnogome osnov našeg života. Naša vjera projavljuje volju Božiju koja se pretvara u djelo i to je put koji mi istinski slijedimo“, naglašava otac Vujadinović.

“Katera” i horsko iskustvo kao duhovna nadogradnja

Jerej Vidak Vujadinović, u saradnji sa kolegom Peđom Hartom, osnovao je muzički sastav „Katera“, koji već ima nekoliko autorskih djela i jedan objavljen album.

„Vremenom smo počeli raditi autorska djela, a zatim i koncertnu scenu, što je doprinijelo prepoznavanju ovog muzičkog sastava. Katera učestvuje svake godine na manifestaciji Dani Srpske u Srbiji, a pomenućemo i učešće na festivalu u Ohridu. Katera je dobila naziv po srednjevijekovnom gradu Katera koji se nalazio na lokalitetu Ilinjača u našem gradu i kroz taj naziv htjeli smo da probudimo uspomenu na taj grad“, objašnjava otac Vidak.

Osim rada sa muzičkim sastavom „Katera“, paroh lukavički piše tekstove i komponuje muziku. Osnovao je hor Kir Stefan Srbin,  bio je član Vokalnog ansambla mitropolije dabrobosanske „Isidor Bajić“ u Sarajevu, učestvovao je u radu Kamernog hora  Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, kao i Srpskog pjevačkog društva „Sloga“ iz Sarajeva.

„Hor Kir Stefan Srbin, osnovan je 2021. godine blagoslovom Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Hrizostoma, za potrebe budućeg hrama Hrista Spasistelja u Istočnom Sarajevu. Pored učešća u bogosluženjima, planirano je i učešće i na drugim manifestacijama u organizaciji grada Istočno Sarajevo i naših opština. Za potrebe budućeg hrama, muzički sastav ‘Katera’ snimio je audio pjesmu pod nazivom ‘Pjesma Hramu’, posvećenu upravo izgradnji budućeg hrama“, navodi na kraju jerej Vujadinović, dodajući da je sa kolegom Peđom Hartom napisao i komponovao himnu opštine Istočno Novo Sarajevo, koja je premijerno izvedena na akademiji povodom slave opštine, Spasovdana.


Filter 2019