Wed. Aug 10, 2022
ћирилица /latinica

Foto konkurs “Dah ljeta u Istočnom Sarajevu”

Izvor: Filter

Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo objavljuje foto konkurs pod nazivom “Dah ljeta u Istočnom Sarajevu”. Fotografije na temu ljeta u Istočnom Sarajevu mogu se slati od 1.jula do 31. avgusta elektronskom poštom na adresu konkurs@istocnosarajevo.travel i to putem WeTransfer linka.

U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija obavezno upisati:

1.Ime i prezime autora,

2.Mjesto prebivališta,

3.Mejl adresu,

4.Broj telefona,

5.Mjesto i godinu nastanka fotografije,

6.Naznaka: „SAGLASAN/NA SAM DA SE MOJI LIČNI PODACI MOGU KORISTITI U SVRHU FOTO KONKURSA. TAKOĐE, USTUPAM FOTOGRAFIJE ČIJI SAM VLASNIK AUTORSKIH PRAVA NA SLOBODNO KORIŠĆENJE JU „TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI GRADA ISTOČNO SARAJEVO“ I PRIHVATAM USLOVE KONKURSA“.

Uslovi za učestovanje na konkursu:

1.Na foto konkursu mogu učestvovati lica starija od 18 (osamnaest) godina života sa prebivalištem na području grada Istočno Sarajevo,

2.Na foto konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u JU „Turističkoj organizaciji Grada Istočno Sarajevo“, kao ni zaposleni u drugim turističkim organizacijama na području grada Istočno Sarajevo, kao ni članovi njihovih porodica (roditelji, supružnici, djeca),

3.Turistička organizacija ima neograničeno pravo na slobodno korišćenje fotografija u promotivne svrhe uz naznaku imena i prezimena autora,

4.Fotografije koje imaju na sebi potpis autora neće biti prihvaćene, te obilježene fotografije se neće uzimati u razmatranje, kao ni fotografije koje imaju na sebi bilo kakav potpis ili žig,

5.Fotografije koje su prodate drugom licu ili su korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti dio konkursa,

6.Fotografije ne mogu biti uslikane dronom i takve se neće uzimati u razmatranje,

7.Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obavještenja učesnika.

Uslovi za fotografije:

1.Fotografije moraju biti napravljene isključivo na području grada Istočno Sarajevo,

2.Autori mogu da konkurišu samo sa kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno tri fotografije,

3.Fotografije ne mogu biti starije od 12 (dvanaest) mjeseci (u obzir se uzimaju samo fotografije nastale u ljetnom periodu tokom 2021. i 2022. godine),

4.Minimalna dimenzija duže strane fotografije mora biti 3.000 px, najmanje 150 dpi, u JPG ili JPEG formatu, ne smiju prelaziti 50 mb i moraju odgovarati zadatoj temi konkursa.

Priprema i obilježavanje fotografija:

1.Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade koja mijenja kompoziciju ili elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade poput uobičajene korekcije npr. kontrasta,

2.Svi radovi moraju biti propisano obilježeni, tako što svakom radu autor treba da doda svoje ime i prezime, kao i lokaciju fotografisanja prilikom prijavljivanja (npr. Marko_Marković_Jahorina), kao i naziv fotografije.

U izboru fotografija učestvovaće stručni žiri od pet članova koji će izabrati fotografije u periodu od 15 dana nakon završetka foto konkursa, koje će biti izložene na zvaničnom sajtu TOGIS-a, gdje će posjetioci sajta moći da ih pogledaju. Autori najboljih fotografija biće obavješteni putem mejl adrese ili putem kontakt telefona koju dostave prilikom prijave.

U uži izbor ulazi 20 najbolje ocijenjenih fotografija, koje će biti izrađene i izložene povodom slave grada Istočno Sarajevo, 17. septembra u prostorijama Gradske uprave grada Istočno Sarajevo.Za tri prvoplasirana autora fotografija biće obezbjeđene novčane nagrade, kao i druge robne nagrade za učesnike konkursa.

Nagradni fond konkursa :

Prva nagrada – 500 KM

Druga nagrada – 200 KM

Treća nagrada – 100 KM

Filter 2019