Wed. Aug 10, 2022
ћирилица /latinica

Za stambene kredite mladih bračnih parova do sada izdvojeno 17 miliona KM

Izvor: Srna

 Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović rekla je u intervjuu Srni da je ukupno 17 miliona KM izdvojeno za subvencionisanje kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove od 2008. godine.

Davidovićeva je istakla da je kroz ovaj program, uključujući posljednji raspisani konkurs, ukupno dodijeljeno 4.780 subvencija.

“Do kraja 2021. godine je utrošeno oko 15 miliona KM, a zaključno sa 2022. godinom biće izdvojeno 17 miliona KM za te namjene”, precizirala je Davidovićeva. Davidovićeva je navela da Ministarstvo porodice realizuje program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite kod IRB-a kako bi mladim i mladim bračnim parovima do 35 godine bilo omogućeno da riješe stambeno pitanje, kao preduslova za osnivanje i razvoj zdrave porodice, kao i povećanje nataliteta i ostanak mladih u Republici Srpskoj.

“Riječ je o projektu na koji smo ponosni jer interesovanje konstantno, a postupak izbora korisnika vrlo transparentan, jer subvencije nisu odobrene samo onima koji nisu ispunjavali uslove”, istakla je Davidovićeva.

USKORO ALIMENTACIONI FOND

Davidovićeva je izjavila da se u Srpskoj planirano osnivanje alimentacionog fonda čiji bi korisnici bila djeca do 18 godina, odnosno do završetka srednjeg obrazovanja kojim je potrebna podrška Republike Srpske da ostvare pravo na privremeno izdržavanje.

“Pravo na privremeno izdržavanje od Fonda ima dijete čiji dužnik baveze izdržavanja, na osnovu izvršne isprave, ne izvršava ili djelimično izvršava obavezu izdržavanja, na način da nisu plaćena tri mjesečna obročna davanja i više mjesečnih obročnih davanja izdržavanja u posljednjih 12 mjeseci uzastopno ili sa prekidima, računajući od dana kada je pokrenut izvršni postupak”, precizirala je Davidovićeva.

Ona je navela da Zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske /alimentacioni fond/ prvi put jasno definiše, između ostalog, pravo na privremeno izdržavanje i korisnike ovog prava, postupak za ostvarivanje prava, isplatu i povrat iznosa privremenog izdržavanja.

“Osnovni razlog za donošenje Zakona o privremenom izdržavanju djece jeste potreba za unapređenjem položaja djece i mladih kojim je potrebna podrška Republike da ostvare zakonsko pravo na izdržavanje, a o ovom, izuzetno značajnom aktu, raspravljali su i narodni poslanici i uputila ga u javnu raspravu”, rekla je Davidovićeva.

Ona je istakla da se do potpunog namirenja potraživanja od obveznika izdržavanja, obvezniku izdržavanja odbiti izdavanje putne isprave, odnosno putna isprava će se oduzeti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava.

“Osnivanje novog fonda, sa posebnom namjenom po ovom osjetljivom društvenom pitanju, jasno pokazuje opredjeljenje institucija da se uhate u koštac sa nesavjesnim zakonskim dužnicima, kada je riječ o izdržavanju djece”, naglasila je Davidovićeva.

OMLADINSKA POLITIKA DONOSI I MJERE ZA ODSTANAK MLADIH

Davidovićeva je napomenula da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta u završnoj fazi izrade omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine, čiji će poseban dio biti posvećen podršci ostanku mladih, sa novim mjeram.

Ona je rekla da je tokom pripreme dokumenta izvršena analiza sprovođenja prethodne strategije u ovoj oblasti, te je anketirano 1.988 mladih, od 14 do 35 godina iz 34 jedinice lokalne sampouprave.

“Rezultati istraživanja su upotrebljeni kako bi se utvrdilo trenutno stanje, ali i uporedilo sa prethodnim, te kreirale preporuke za novu petogodišnju strategiju, u kojoj će poseban dio biti posvećen upravo podršci ostanku mladih, sa novim mjerama, ali će takođe biti posvećena pažnja i zdravlju mladih, omladinskom aktivizmu i radu”, rekla je Davidovićeva.

KAMPANJA “ZA POTPUNU PODRŠKU PORODICI

Davidovićeva je istakla da je u okviru kampanje “Za potpunu podršku porodici”, koja je posvećena podršci višečlanim porodicama u stanju socijalne potrebe, pomoć stigla za mnoge od njih širom Srpske.

“Ljudima je važno da osjete da imaju podršku institucija, da porazgovaramo s njima, saslušamo s kakvim se problemima susreću i pokušamo pronaći institucionalno rješenje. Ova kampanja je i zamišljena kao podrška porodici, ne samo u materijalnom, već u svakom drugom smislu i reakcije na terenu su zaista dobre”, rekla je Davidovićeva.

Ona je rekla da je sa saradnicima posjetila brojne porodice, čuli mnoge priče, te da su u svakoj kući dočekani i ispraćeni sa osmijehom. “U tim porodicama vlada ljubav i sa svim izazovima se susreću zajedničkim snagama, a to je snaga svake porodice.

Cilj nam je da kroz ovu kampanju i institucionalne mjere podrške porodici, poboljšamo uslove života za sve porodice u Republici Srpskoj, jer je zdrava i jaka porodica temelj svakog ozbiljnog društva i države”, naglasila je Davidovićeva.

OMOGUĆENA EFIKASNIJA BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI U SRPSKOJ

Kada je riječ o borbi protiv nasilja u porodici, Davidovićeva je kao najvažniji rezultat u ovoj godini izdvojila usvajanje novog opšteg protokola o postupanju u ovim slučajevima u Republici Srpskoj.

Ona je navela da protokol, između ostalog, sadrži načine podrške i pomoći žrtvama, oblike saradnje i razmjene potrebnih podataka subjekata zaštite, kao i postupanje Ministarstva porodice kao nadležnog za nadzor i praćenje primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

“Opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj usaglašen je između Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva porodice, omladine i sporta”, rekla je Davidovićeva.

Davidovićeva je navela da je ministarstvo na čijem je čelu pripremilo ovogodišnji Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici, koji je usvojila Vlada Republike Srpske, usmjeren prvenstveno na informisanje i podizanje svijesti javnosti o ovom vidu nasilja kao društvenom problemu.

Ona je rekla da Akcioni plan fokusiran i na efikasnu primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici s ciljem pružanja podrške žrtvama, unapređenje multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava, kroz izradu i jačanje multisektorskih modela sprečavanja i suzbijanja ove negativne pojave.

Prema njenim riječima, Akcioni plan je usmjeren i na usavršavanje postupanja službenih lica pri subjektima zaštite s ciljem efikasne primjene hitnih mjera zaštite, kao i smanjenja rizika od ponavljanja nasilja, te praćenje primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i unapređenje evidencije, statistike i istraživanja u ovoj oblasti.

NOVINA – PRAVILNICI O KONCESIONIM NAKNADAMA U SPORTU

Kada je riječ o sportu, Davidovićeva je rekla da uskoro biti raspisan ovogodišnji konkurs za stipendije koje Ministarsvo dodjeljuje perspektivnim sportistima, sportistima invalidima i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ona je istakla da je cilj dodjele stipendija motivisanje i nagrađivanje sportista za ostvarene rezultate i dalje napredovanje, te precizirla da se na godišnjem nivou za ove namjene izdavaja 130.000 KM.

Davidovićeva je navela da stipendije za perspektivne i sportiste sa invaliditetom na godišnjem nivou iznose 2.000 KM, a za potencijalne olimpijskih kandidate 3.000 KM.

Ona je ukazala da je Zakon o sportu unio je dosta novina u sportski sistem Republike Srpske, te da sportski kolektivi još usklađuju svoje dokuimente i funkcionisanje sa novim propisima. Kao jednu od novosti ona je pomenula donošenje pravilnika o koncesionim naknadama u oblasti sporta koji predviđa proceduru, uslove i način određivanja visine ove naknade i bankarskih garacija.

Ona je izjavila da su se posljednjim izmjenama Zakona o koncesijama i uvrštavanjem oblasti sporta u taj zakon, stvorili osnovni preduslovi da Republika Srpska ustupa sportske objekte nad kojima gazduje, uz koncesionu naknadu zainteresovanim privrednim subjektima.

Davidovićeva je rekla da je podzakonskim aktima regulisana oblast sportskih zanimanja i zvanja, kao i način i postupak obavljanja stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru kontinuirane edukacije u sportu i o načinu izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence i dozvole za rad.

“Na ovaj način omogućiće se svim sportskim stručnjacima i sturčnjacima u sportu, koji do sada nisu imali referentno znanje za rad sa mlađim kategorijama, odnosno djecom do 14 godina, da kroz jedinstven sistem edukacije steknu neophodna znanja kako bi mogli da obavljaju ovaj izuzetno odgovoran posao”, pojasnila je Davidovićeva.

Filter 2019