Sun. Jun 26, 2022
ћирилица /latinica

Stručna posjeta studenata Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo poslovnim subjektima u Sloveniji

Izvor: Filter

Studentska organizacija Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu „Žiroskop“ u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani organizovala je stručnu posjetu studenata privrednim subjektima u Sloveniji. Studenti su u Sloveniji boravili od 30. maja do 02. juna, a cilj posjete bio je predstavljanje savremenih razvojnih i proizvodnih programa kompanija u Sloveniji.

Prvi dan  studenti su posjetili kompaniju TPV Automative (TPV Automative) u Brežicama koja proizvodi komponete za BMV (BMW) vozila od vioskotvrdih čelika kao i aluminijumske nosače za električna vozila Volovo. Rukovodilac razvoja ove kompanije je najprije studentima održao prezentaciju o razvojnom programu, a potom su studenti posjetili proizvodne hale gdje su imali priliku da vide složene alata za izradu dijelova savijanjem, te poptuno robotizovan proces zavarivanja kao i primjenu zavarivanja trenjem sa miješanjem (FSW) kod izrade aluminijumskih nosača za električna vozila Volvo.

Nakon TPV Automative studenti su posjetili Mašinski fakultet u Ljubljani, gdje su imali priliku da se upoznaju sa radom nekih od laboratorija ovog fakulteta. Studenti su u laboratorijama fakulteta po prvi put uživo imali priliku da vide izradu metalnih dijelova 3D štampanjem, ispitivanje dijelova zamaranjem, primjenu kriogenog hlađenja pri obradi rezanjem, ultrazvučno zavarivanje polimera, itd. Nakon posjete fakultetu studenti su iskoristili slobodno vrijeme da posjete kulturne i istorijske znamenitosti Ljubljane.

Drugi dan boravka u Sloveniji započeo je posjetom kompaniji BOŠ Reksrot (BOSCH Rexroth) u Škofija Loki. Studentima se najprije obratio direktor kompanije gospodin Martin Hansen, te upoznao studente sa kompletnom grupacijom BOŠ. Rukovodilac razvoja predstavio je studentima razvojni program u Sloveniji, a potom su studenti imali priliku da obiđu proizvodni pogon ove kompanije gdje se izvodi sklapanje elektromotora. Po završetku obilaska studentima je upriličen ručak tokom kojeg su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa tehnolozima, inženjerima u razvoja, rukovodiocem razvoja kao i direktorom kompanije.

Nakon kompanije BOŠ Reksrot studenti su isti dan posjetili i kompaniju Iskra Mehanizmi (Iskra Mehanizmi). Ovdje su studenti imali priliku da vidi šta u praksi znači pojam Industrija 4.0. Kompletna zgrada ove kompanije je urađena u skladu sa savremenim proizvodnim strategijama. Najprije su studenti upoznati sa proizvodnim programom, te sa postupkom proizvodnje dijelova za kućište depilatora Philips Lumea,  saksiju Bosch SmartGrow Life  i dr.

Studentima je takođe predstavljen i razvojni centar ove kompanije kao postupak izrade prototipova. Posjeta ovoj kompaniji je završena uz zakusku i obraćanje diketora kompanije godspodina Marjana Pogačnika. Posljednja aktivnost drugog dana bila je posjeta Bledskom jezeru.

Treći dan su studenti imali priliku da posjete kompanije JASKAVA Ristro (YASKAWA Ristro) u Ribnici i JASKAVA Evropa Robotiks (YASKAWA Europe Robotics ) u Kočevju. U kompaniji JASKAVA Ristro studentima je predstavljen postupak izrade, odnosno montaže fleksibilnih tehnoloških ćelija za obradu rezanjem i zavarivanje. Kompletan postupka izrade robota predstavljen je studentima u kompaniji JASKAVA Evropa Robotiks u Kočevju. Ovdje su studenti imali priliku da vidi prijemnu informacijonih i komunikacionih tehnologija kao osnove Industrije 4.0. Po zvaršetku posjete studenti su imali slobodno vrijeme za druženje i obilazak Ljubljane.

Posljedni dan bio je rezervisan za pojsetu grupaciji Kolektor u Idriji. Studentima se najprije obratio predsjednik uprave gospodin Valter Leban, a potom su studenti posjetili dva proizvodna pogona navedene grupacije Kolektor orođarna (Kolektor orodjarna) i Kolektor KFH (Kolektor KFH). U proizvodnom pogonu Kolektor orođarne imali su priliku da se upoznaju sa postupkom izrade mašine za potrebe Kolketor grupacije, kao i za eksterne kupce.

Kada je riječ o proizvodnom pogonu Kolektor KFH, tu su studnti imali priliku da se upoznaju sa proizvodnjom rotora, statora, senzorskih magneta i komutatora. Studentima je praktično predstvljen i informacioni sistem koji samostalno prikuplja podatke iz proizvodnje, obrađuje ih, te potom planira proizvodnju sa jedne strane, a sa druge strane komunicira sa inženjerima u slučaju dužih zastoja. Na kraju posjete je studetima upriličen ručak.

U stručnoj posjeti Sloveniji zajedno sa studentima bio je i Aleksija Đurić viši asistent na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

Studenti Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu zahvaljuju se svim kompanijama koje su ih ugostile, a posebno Mašinskom fakultetu u Ljubljani i prof. dr Damajnu Klobčaru na pomoći pri organizaciji posjete.

Studenti se zahvaljuju i dekanu Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Miliji Kraišniku na finansijskoj pomoći pri organizaciji posjete.

Pored Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu stručnu posjetu studenata Sloveniji podržali su Kolektor CCL, Šume RS, Orao a.d. Bijeljina, Opština Trnovo, Grad Istočno Sarajevo i Servitec Balkan.

Studenti se takođe zahvaljuju i prof. dr Biljani Marković na pomoći pri prikupljanju sredstava za odlazak na stručnu posjetu u Sloveniju.

Utiske studenata možete pročitati u nastavku:

Događaji kao stručna ekskurzija Slovenija 2022 trebali bi biti uvršteni u godišnji kalendar nastave. Mnogo je razloga za to. Za mene posjeta kompanijama tokom ove ekskurzije predstavlja na prvom mjestu još jednu potvrdu da smo na pravom i sigurnom putu sa mašinskom strukom, zatim motivaciju za dalji rad, mogućnost upoznavanja i ostvarivanja kontakata sa potencijalnim poslodavcima. Mogli smo vidjeti smjer u kome se kreće savremena mašinska industrija i saznati koje kompetencije se zahtjevaju od nas kao inženjera i čemu bi trebali posvetiti više pažnje. Na kraju pored ovog stručnog dijela koji je bio veoma zanimljiv najviše će se pamtiti zajedničko druženje, anegdote i prelijepi i čisti dijelovi Slovenije kao što su jezero Bled koje smo obilazili u slobdno vrijeme. Prelijepo iskustvo i šansa za napredak kako za studente tako i za cijeli fakultet.“ – izjavio je Dejan Tošić, student četvrte godine.

Iako se obilasci fabrika održavaju svaki semestar na našem fakultetu, ovogodišnja stručna ekskurzija je nadmašila očekivanja. Uz ozbiljnu organizaciju studenata i profesora obišli smo vrhunske fabrike, imali izvanredne mentore u fabrikama koji su posvetili pažnju i odgovorili na svako pitanje studentima. Mogli smo da vidimo mašine koje mi nemamo na fakultetu što po meni predstavlja veliku motivaciju. Vidjeli smo kako funkcioniše ono o čemu učimo. Pored fabrika ovu ekskurziju je obilježio nezaboravan provod i druženje, kako u autobusu tako i nakon obilaska fabrika kada smo imali dovoljno slobodnog vremena i za obilazak Ljubljane, gđe smo bili smješteni za vrijeme ekskurzije, a i za međusobna druženja. Studenti i rukovodstvo naše organizacije su ovom ekskurzijom podigli nivo ovakvih obilazaka i postavili izazov za naradne generacije da ih nadmaše.“ – izjavio je Mladen Vukićević, student treće godine.

Stručna ekskurzija u Sloveniji je lijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Obišli smo nekoliko firmi koje su veoma poznate u svijetu i koje glase za svjetske gigante u sferi mašinstva, a i šire. Sve ono o čemo smo učili na fakultetu imali smo priliku da vidimo uživo i da obogatimo svoje znanje, a pored toga je i motivacija za bolji dalji rad na fakultetu. Pored stručnog dijela ekskurzije imali smo vremena i za obilazak Bleda kao i Ljubljane u kojoj smo bili smješteni.“ – izjavio je Nikola Milošević, student treće godine.

Ovakva vrsta događaja prvi put organizovana od strane Udruženja studenata Žiroskop predstavlja najveći uspjeh naše studentske organizacije do sada. Kao rezultat imamo uspostavljenu komunikaciju i priliku za stručno usavršavanje i zaposlenje u kompanijama koje su odmakle na putu ka Industriji 4.0. Ovo takođe budi entuzijazam i za sticanje praktičnih znanja na fakultetu prije dolaska do diplome. Naravno, projekat ovakvih razmjera ne bi bio ostvarljiv bez našeg Mašinskog fakulteta, fakulteta u Ljubljani i ostalih ljudi koji su prepoznali potencijal projekta i potpomogli ga. Na tome smo im zahvalni i težićemo da nastavimo raditi na ovakvim aktivnostima u budućnosti.“ – izjavio je Nikola Savčić, student četvrte godine, predstavnik Udruženja studenata Žiroskop.

Filter 2019