Tue. Jun 28, 2022
ћирилица /latinica

Konkurs za upis kadeta na Policijsku akademiju i za SAJ

Izvor: RTRS

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za upis 280 kadeta muškog pola u XXV klasu Policijske akademije Banjaluka i upis 20 kadeta muškog pola u XI klasu Specijalne antiterorističke jedinice, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,

– da na dan zatvaranja konkursa ima najmanje 18 godina i da nije stariji od 25 godina,

– da ima najmanje IV stepen stručne spreme,

– da je fizički i psihički sposoban za rad, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove,

– da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,

– da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zakona do šest mjeseci,

– da nije kažnjen za prekršaj sa obilježjem nasilja,

– da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova i

– da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

– da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku i na broj telefona 051/333-606.

Konkurs je otvoren do 16. juna 2022. godine.

Filter 2019