Tue. May 17, 2022
ћирилица /latinica

Crveni krst RS uspješno realizovao projekat podrške stanovništvu poplavljenih područja

Izvor: Filter

Crveni krst Republike Srpske je, nakon što je usljed velikih kišnih padavina došlo do plavljenja domaćinstava u
Trnovu, Istočnoj Ilidži, Palama i Foči, sve raspoložive resurse stavio na raspolaganje opštinskim organizacijama
Crvenog krsta u navedenim opštinama kako bi pomogli stanovništvu poplavljenih područja, u skladu sa
mandatom i ulogom Crvenog krsta.

“Crveni krst Republike Srpske je
interventno djelovao i u poplavljena područja  dostavio 3322 litara vode za piće, 154 pari gumenih čizama i 94 kišne kabanice, 130 paketa hrane, 635
litara dezinfekcionog sredstva na bazi hlora i na bazi alkohola. Ukupna vrijednost ovih humanitarnih roba izznosila je 8.095,67 KM”, saopšteno je iz Crvenog krsta.

U Trnovu i Istočnoj Ilidži, u to vrijeme, distribuisani su i prehrambeni paketi od strane predstavnika Crvenog polumjeseca Turske, koji su zajedno sa
predstavnicima CKRS obišli porodice koje su pretrpjele štetu od poplava.

Zahvaljujući dugogodišnjoj uspješnoj saradnji Crvenog krsta i kompanije Koka Kola, za potrebe stanovništva navedenih opština ova kompanija donirala je posredstvom CKRS 4.050 litara
vode za piće, koja je distribuisana u OOCK Trnovo, OOCK Istočna Ilidža i OOCK Foča, radi podjele krajnjim korisnicima.

“Nakon što su evidentne bile razmjere štete u navedenim opštinama u Republici Srpskoj, Crveni krst Republike Srpske je uložio dodatne napore da ugroženom stanovništvu pomogne u oporavku od poplava te je
posredstvom Društva Crvenog
krsta/križa BiH radio na pripremi DREF-a (THE DISASTER RESPONSE EMERGENCY FUND) zahvaljujući kojem je podršku u novcu i robama dobio veliki broj domaćinstava u Republici Srpskoj. DREF je odobren od strane Međunarodne federacije društava
Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, te je novčanom pomoći obuhvaćeno bilo ukupno 150 domaćinstava u BiH, s obzirom
da su poplave pogodile i pojedine
opštine u FBiH. Podrškom su obuhvaćena ne samo domaćinstva čiji stambeni objekti su bili poplavljeni već i domaćinstva kojima su uništena sredstva za život (plastenici, stočni fond itd.). Kroz projekat u Republici
Srpskoj, obuhvaćena su domaćinstva lokalnih zajednica Trnovo, Istočna Ilidža, Pale, Sokolac i Foča koja su u novembru 2021. godine, usljed poplava i
drugih prirodnih nepogoda, pretrpjela štetu na stambenim objektima ili sredstvima za život”, navode iz CK RS.

Kroz projekat je obezbijeđena podrška u novcu za 72 domaćinstva (iznos sredstava po korisniku 500,00 KM) i namijenjena su bila za sanaciju nastale štete usljed poplave. Obezbijeđeno je 100 setova za čišćenje koji su sadržavali
građevinska kolica, lopatu, gumene
čizme, kabanicu, prskalicu i 5 litara dezinfekcionog sredstva kao i 125 COVID-19 setova.

Kroz DREF je obezbijeđena i podrška za 25 volontera koji su u OOCK bili uključeni u realizaciju aktivnosti i pružali podršku sve vrijeme trajanja projektnih aktivnosti.

Realizacija projekta posredstvom
Crvenog krsta Republike Srpske, čija vrijednost je u Republici Srpskoj iznosila 47.730,43 KM, trajala je četiri mjeseca i uspješno je okončana 31. marta
2022. godine.

Sve aktivnosti su realizovane
zahvaljujući Crvenom krstu Republike Srpske u koordinaciji sa opštinskim organizacijmaa Crvenog krsta Trnovo, Istočna Ilidža, Pale, Foča i Sokolac, gdje su volonteri i osoblje ovih organizacija dali veliki doprinos i podršku, kako u odabiru korisnika tako i u implementaciji aktivnosti, kako bi pomoć stigla do krajnjih korisnika.

Filter 2019