Mon. May 16, 2022
ћирилица /latinica

Univerzitet u Istočnom Sarajevu vodeći univerzitet iz BiH na SCImago Institutions Rankings (SIR)

Izvor: Filter

Univerzitet u Istočnom Sarajevu zauzeo je prvo mjesto univerziteta u Bosni i Hercegovini prema posljednjem izvještaju SCImago Institutions Rankings (SIR) za 2022. godinu. Univerzitet je prvi put uvršten na ovu listu 2020. godine kada se nalazio na 789. mjestu i danas zauzima 681. mjesto u svijetu od 8.084 rangiranih institucija. 

SIR predstavlja rangiranje akademskih i istraživačkih institucija na osnovu kompozitnih indikatora koji se baziraju na istraživanju (50%), inovacijama (30%) i društvenom uticaju (internetska vidljivost) (20%).  Najbolji kvartil dobija institucija u svojoj zemlji upoređujući kvartile na osnovu vrijednosti ukupnog indikatora, faktora istraživanja, inovacija i društvenog faktora. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je u ukupnom rangu uvršten u najbolji, prvi kvartil (Q1). 

Kao izvor podataka za istraživačke rezultate SIR koristi SCOPUS bazu. Izvor informacija za indikatore internetske vidljivosti su Google i Ahrefs, dok se Unpaywall baza koristi za procjenu broja dokumenata sa otvorenim pristupom. Altmetrics od PlumX metrics-a i Mendeley-a koristi se za procjenu društvenog uticaja institucije.

Cilj SIR je da obezbjedi koristan metrički alat za institucije, kreatore politika i istraživače za analizu, evaluaciju i poboljšanje aktivnosti, rezultata i ishoda rada.

Filter 2019