Sun. May 22, 2022
ћирилица /latinica

MUP Srpske: Konkurs za školovanje i obuku na Vojnoj akademiji u Beogradu

Izvor: RTRS

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za izbor do pet kandidata iz građanstva za upućivanje na četvorogodišnje školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane, Ministarstva odbrane Srbije, studijski program: Osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo – pilot helikoptera.

– Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu – navedeno je u saopštenju MUP-a Srpske.

Selekcija i izbor kandidata sastoji se iz tri dijela:

– prvi dio selekcije kandidata realizuje MUP Srpske,

– drugi i treći dio selekcije kandidata vršiće se na Vojnoj akademiji u Beogradu. Selekcija će uključivati provjere znanja iz matematike i provjeru fizičkih sposobnosti kandidata, te psihološku i medicinsko-zdravstvenu procjenu.

Konačni izbor kandidata koji će biti upućeni na školovanje utvrđuje MUP Srpske.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku, Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 10-A. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Rok za prijavu je do 2. aprila 2022. godine.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org) i na broj telefona 051/333-606.

Filter 2019