Fri. Jan 28, 2022
ћирилица /latinica

Srećan Badnji dan!

Izvor: FILTER

Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas Badnji dan, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Rođenje Isusa Hrista – Božić.

Na Badnji dan se peče božićna pečenica, pripremljena prethodnog dana, na Tucindan. U pravoslavnim kućama Badnje veče je porodični praznik kada se ukućani okupljaju oko obavezno posne trpeze.

Na­ve­če Bad­njeg da­na, na Bad­nje ve­če, lo­ži se bad­njak. Ovo mla­do dr­vo, obič­no hra­sto­vo, sim­bo­li­še Hri­sta i nje­gov ula­zak u svijet. Lo­že­nje bad­nja­ka pred­sta­vlja to­pli­nu Hri­sto­ve lju­ba­vi.

Za­tim, bad­njak je pod­sje­ća­nje na dr­vo ko­je su pa­stiri do­nije­li u pe­ći­nu i ko­je je pra­ved­ni Jo­sif za­lo­žio ka­ko bi se tek ro­đe­ni Bo­go­mla­de­nac za­grijao u hlad­noj pe­ći­ni. Badnjak je simbol novog života i nade.

Sla­ma ko­ja se uno­si u ku­ću pod­sme­ća­nje je na onu sla­mu iz ja­sa­la na ko­ju je Pre­sve­ta Bo­go­ro­di­ca po­lo­ži­la tek ro­đe­nog Go­spo­da.

Ta­mjan ko­jim se ka­di ku­ća, kao i da­ro­vi ko­ji se sta­vlja­ju u sla­mu, pod­sje­ća­nje su na da­ro­ve ko­je su do­nije­li mu­dra­ci sa Is­to­ka i nji­ma da­ro­va­li No­vo­ro­đe­nog Hri­sta.

Vjerovanja

Jake emocije treba da budu samo one pozitivne, pa je veoma važno da se na Badnji dan pomirite sa nekim sa kime ste u svađi ili da oprostiti nekome ko se o vas ogriješio.

Sve dugove ili pozajmljene stvari treba vratiti na Badnji dan, dok za Božić ne valja davati stvari na zajam jer postoji vjerovanje da će se tokom cijele godine stvari samo iznositi iz kuće.

Stari pravoslavci su insistirali da se za Badnju večeru priprema neparan broj jela. Nekada sujeverje, danas je postao običaj prisutan u većini srpskh porodica.

Tokom Badnjeg dana i Božića, valja kupiti nešto novo, a mnogi vjeruju da to treba da bude upravo neki predmet za kuću koji je poželjno napuniti sitnim metalnim novcem. Vjeruje se da ćete na taj način svojoj porodici obezbijediti finansijsko izobilje.

U nekim krajevima se vjeruje da božićnu svijeću ne valja gasiti duvanjem, već je treba umiriti hljebom natopljenim vinom.

Od Božića do Svetog Stefana (9. januar) ne valja čistiti kuću, a mnogi vjeruju i da gosti za vrijeme božićnih praznika ne treba da lupaju po vratima, da se ukućani ne bi svađali u toku naredne godine.

Trpeza

Na sto se postavlja božićna svijeća, u nekim krajevima i sito ili tepsija, jabuke, žito, kukuruz, novac, suve šljive i orasi. Sve to predstavlja želju za dostojnim prihodom i dobrim životom u kući.

Pred ovakvom badnjačkom večerom, domaćin se prekrsti, pripali svijeću, okadi trpezu, pročita molitvu Gospodnju, razlomi kolač i svu čeljad ponudi večerom, pri čemu se uz čaše vina dižu zdravice.

Pogača simboliše samog Isusa Hrista („Ja sam hljeb živ, koji siđe sa neba; koji jede od ovog hljeba živjeće va vijek; i hljeb koji ću ja dati za život svijeta“ – Jovan 6,51).

Riba simboliše takođe Isusa Hrista, jer na grčkom jeziku, preko koga su naši preci primili hrišćanstvo, riba je IHTIS, a to je skup inicijala Isusa Hrista.

So simbolizuje božansku silu, koja čuva djelo božije, kao što so čuva hljeb i ribu od plijesni i truleži.

Vino je simbol Isusove krvi kojom je na Golgoti dao otkup Bogu za grijehe ljudske, dok med simbolizuje slast vječnog života.

Filter 2019