Thu. Jun 30, 2022
ћирилица /latinica

Pećina Mokranjska Miljacka proglašena Spomenikom prirode

Izvor: FILTER

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o proglašenju Spomenika prirode „Pećina Mokranjska Miljacka” i Odluku o proglašenju Zaštićenog staništa „Gostilj”, čime se povećava površina pod zaštitom na 53.343,18 ha, što predstavlja 2,17% teritorije Republike Srpske.

Spomenik prirode „Pećina Mokranjska Miljacka” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja reprezentativnih geomorfoloških (speleoloških), geoloških i hidrogeoloških obilježja, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Pećinski sistem pećine na izvoru Mokranjske Miljacke je razgranat, podzemni oblik karstnog reljefa, sa ukupnom dužinom kanala od oko 7 kilometara, koja je stavljaju na drugo mjesto od svih istraživanih pećina u Republici Srpskoj.

Hidrološki je aktivna, a podzemni vodeni tok ističe na ulazu u pećinu formirajući površinski tok – Mokranjsku Miljacku. Pronađena su dva paleontološka nalaza, lobanja pećinskog medvjeda i lobanja dabra, a od pećinske faune značajno je otkriće nove vrste pauka – pećinskog pauka kosca.

Spomenik prirode „Pećina Mokranjska Miljacka” prostire se na području opštine Pale, u ukupnoj površini od 190,4 ha. Na cjelokupnoj površini Spomenika prirode „Pećina Mokranjska Miljacka”, ustanovljava se režim zaštite II stepena.

Odlukom Vlade, upravljanje Spomenikom prirode „Pećina Mokranjska Miljacka” povjereno je Javnom preduzeću šumarstva „Šume Republike Srpske”, Šumskom gazdinstvu „Jahorina” Pale.

Filter 2019