Mon. Aug 15, 2022
ћирилица /latinica

Mijenja se Porodični zakon Republike Srpske

Izvor: Srna

Djeci je neophodno obezbijediti bolji pravni položaj, rečeno je danas na Palama tokom okruglog stola o Prednacrtu porodičnog zakona Republike Srpske.

Član Radne grupe za izradu prednacrta porodičnog zakona Republike Srpske Dimitrije Ćeranić rekao je novinarima da su novim zakonskim aktom predviđena mnoga rješenja koja obezbjeđuju bolji pravni položaj djeteta nakon razvoda roditelja, recimo odredbama u vezi sa porodičnim domom.

“Zatim, posebne odredbe u pogledu zajedničkog vršenja roditeljskog prava, bolje se normativno uređuje postupak usvojenja. Nastoje se riješiti pravne posljedice vanbračne zajednice”, rekao je Ćeranić novinarima, prije početka orkuglog stola.

Ćeranić, koji je i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu ističe da je ovo pokušaj da se u porodično pravo Srpske unesu neka savremena zakonska rješenja koja će poslužiti unapređenju postojećeg normativnog okvira uređenja porodično-pravnih odnosa.

Prema njegovim riječima, u pripremi radnog teksta koristili su se praksom iz okruženja i evropskih zemalja, kako bi u Republici Srpskoj bio usvojen okvir koji bi trebalo da odgovara domaćoj društvenoj stvarnosti.

Ćeranić je podsjetio da su važeća zakonska rješenja sačinjena još 1979. godine u Porodičnom zakonu tadašnje SR BiH, koja su prepisana 2002. godine, kada je usvojen Porodični zakon Republike Srpske, koji je sada na snazi.

“Porodični zakon je vrlo važan dio pravnog poretka Republike Srpske i nadamo se da će uvažavanjem stručne javnosti biti usvojen u Narodnoj skupštini Srpske tokom naredne godine i zaživjeti u pravnoj praksi”, rekao je Ćeranić.

Ispred advokatske komore Reblike Srpske Aleksandar Majkalović rekao je da advokatska komora Srpske aktivno učestvuje u pripremi novog porodičnog zakona Republike Srpske, koji je vrlo značajan, te da su se stekli uslovi da se skoro 20 godina nakon što je donesen porodični zakon, radi na novom zakonskom nacrtu.

“Imamo određenih primjedbi na predloženu verziju radnog zakona. Porodični zakon je vrlo značajan, a uvode se određene izmjene koje do sada nisu bile gdje je aktivnija uloga suda u pogledu donošenja odluke kome će se djeca povjeriti i o načinu viđanja. To je do sada radio Centar za socijalni rad, a sada se to prepušta Sudu da određuje način održavanja kontakata između djece i roditelja”, naveo je Majkalović, koji je i predsjednik Zbora advokata Istočno Sarajevo.

On smatra da je to dobro jer će se izmjenom Porodičnog zakona pomoći u rješavanju problema u vezi bračnih zajednica i prava djece.

Prema njegovim riječima, dosadašnje zakonsko rješenje sadržavalo je zakonsku odredbu da se izdržavanje određuje od zajedničkog ličnog dohotka, iako ta kategorija ne postoji već 15 godina.

“To je dovodilo do toga da sudske odluke bude neprovodljive. Sud kada bi razveo brak, jedno ili dvoje djece povjerilo jednom supružniku, drugog bi obavezalo, koji ne radi, da plaća 30 odsto od zajedničkog ličnog dohotka. To je u praksi izazvalo probleme, nemogućnost sprovođenja sudske odluke. Sada je prijednog novog zakonskog rješenja da to bude od prosječnog ličnog dohotka što je dobra stvar”, ukazao je Majkalović.

Okrugle stolove organizuje Ministarstvo pravde Republike Srpske u saradnji sa pravnim fakultetima Univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

Isti okrugli sto juče je održan u Bijeljini, a dan ranije u Banjaluci.

Filter 2019