Sat. Oct 1, 2022
ћирилица /latinica

Služba za strance godinama nema dovoljno prevodilaca

Izvor: Glas Srpske

Služba za poslove sa strancima BiH dospjela je ove godine na listu institucija na zajedničkom nivou vlasti kojima su revizori, nakon češljanja finansijskih i drugih evidencija, dali mišljenje sa rezervom. Takvoj ocjeni, koja je mogla biti gora, kumovali su sporni računi, plate te nekontrolisano korišćenje dijela voznog parka.

Osim toga revizori su ponovo ukazali na pomalo bizaran problem. Naime, Služba godinama muku muči sa angažmanom – prevodilaca, što je posebno važno u godinama migrantske krize.

Menadžment službe je, naime, u revizorskom ciklusu za 2019. godinu dobio pozitivno mišljenje, uz skretanje pažnje, i u finansijskom dijelu i u onom koji se odnosi usklađenost sa propisima te su se tako sačuvali mišljenja sa rezervom. Ipak ove godine im to nije pošlo za rukom, kao ni da ispune sve preporuke koje su im ispostavljene da bi popravili finansijsku i drugu disciplinu u svojim redovima.

Revizori su im dali mišljenje sa rezervom za finansijski dio u 2020, dok su u dijelu koji se tiče usklađenosti propisa, ne izražavajući rezervu na dato mišljenje, rukovodstvu službe skrenuli pažnju na stavke gdje prave greške u koracima.

Rezerva im je ispostavljena prvenstveno jer, prema mišljenju revizora, na pravi način nisu sravnjeni računi po osnovu naplaćenih prihoda, niti je, kako piše u revizorskom izvještaju za 2020. godinu, obezbijeđen minimum kontrolnih postupaka kod uspostavljanja pomoćnih evidencija.

Služba je lani potrošila 8,4 miliona maraka, a najveći dio godina jedan od ključnih zadataka bio im je odgovor na migrantsku krizu. Na platnom spisku je, u prosjeku, bilo 240 službenika, a revizori su utvrdili da nije sve bilo čisto i prema propisima prilikom obračuna plata. Odstupanja od pravila su evidentirana i u dijelu koji se tiče upotrebe službenih vozila. Prema Pravilniku Savjeta ministara BiH, na korišćenje su im data četiri službena vozila i više od 50 specijalizovanih. Na osnovu odluka direktora pravo korišćenja 24 sata dnevno dato je za 31 vozilo, što, prema mišljenju revizora, ne može tako.

– Služba nije donijela poseban interni akt o korišćenju doniranih vozila i nije izmijenila internu odluku o korišćenju specijalizovanih vozila tokom 24 sata dnevno, iako smo u našim izvještajima prethodnih godina davali preporuke o preispitivanju takvog načina korišćenja – istaknuto je u izvještaju.

Osim toga duže vrijeme revizori ukazuju na to da je potrebno napraviti listu ovlašćenih prevodilaca za kojima postoji potreba zbog poslova usljed migrantske krize, a pobrojali su im i nerealizovane preporuke iz ranijeg ciklusa te naveli da u toku 2020. nisu nadležni radili na unapređenju internih procedura te da pojedini računi za telefonske usluge nisu dostavljeni na vrijeme, tako da se kasnilo sa unosom i plaćanjem, zbog čega su obračunate zatezne kamate.

Iz službe su u roku dostavili komentare na nacrt izvještaja o reviziji za 2020, ali ti navodi nisu natjerali reviziju da promijeni mišljenje. U izvještaju je naglašeno i da je mandat aktuelnom direktoru Slobodanu Ujiću istekao krajem prošle godine te da je nedavno pokrenuta procedura za izbor novog rukovodioca.

Filter 2019