Fri. Oct 15, 2021
ћирилица /latinica

Istočna Ilidža: Javni poziv za sufinansiranje troškova boravka u vrtićima

Izvor: Opština Istočna Ilidža

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 88. Statuta Opštine Istočna Ilidža („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, broj: 04/21) i Pravilnika o raspodjeli sredstava za podršku o pronatalitetnoj politici opštine Istočna Ilidža broj: 01-023-57/21 od 29. 1. 2021. godine, načelnik opštine Istočna Ilidža  d o n o s i:

J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje troškova boravka u vrtićima

I

Opština Istočna Ilidža raspisuje javni poziv za sufinansiranje troškova boravka djece u vrtićima.

                                                                    II

 Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Dokaz o broju članova domaćinstva (kućna lista);
  • Potvrda o upisu djeteta u vrtić;
  • Uvjerenje o prebivalištu za roditelje i punoljetne članove domaćinstva (CIPS);
  • Izvod iz matične knjige rođenih za svako maloljetno dijete;
  • Potvrda o ličnim primanjima svih zaposlenih članova domaćinstva;
  • Potvrda sa biroa, ako lice nije u radnom odnosu.

                                                                 III

Prijava na javni poziv podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u kancelariji br. 4, u zgradi opštine Istočna Ilidža, ulica Vojvode Radomira Putnika br. 2. ili na web stranici Opštine www.istocnailidza.net

                                                                 IV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u prijemnoj kancelariji (matični ured) opštinske uprave svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, u periodu od 7.30 do 15.00 časova, ili poštom na adresu: Opština Istočna Ilidža, Vojvode Radomira Putnika br. 2, 71123 Istočna Ilidža, sa naznakom: Komisiji za sufinansiranje troškova boravka u vrtićima (potrebnu dokumentaciju predavati u zatvorenoj koverti). Potpisivanje ugovora sa aplikantima koji budu ispunjavali potrebne uslove vršiće se naknadno po objavljivanju konačne rang liste, a važiće od 1. 9. 2021. godine .

                                                                 V

Rok za podnošenje prijave iznosi 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli odnosno zvaničnoj internet stranici opštine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zahtjev za sufinansiranje troškova boravka u vrtićima možete preuzeti OVDJE.    

Filter 2019