Tue. Jul 27, 2021
ћирилица /latinica

Počelo preuzimanje elektronskih zdravstvenih knjižica

Izvor: FILTER

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na sajtu Fonda mogu da provjere da li je za njih izrađena elektronska zdravstvena kartica i u kojoj poslovnici se nalazi.

„Budući da je veliki broj građana zainteresovan da preuzme svoju elektronsku karticu, mogućnost provjere na internet stranici Fonda na linku izis.org/lokacija-ezk značajno će ubrzati ovaj proces, jer će osiguranici tačno znati u kojoj poslovnici treba da preuzmu svoju elektronsku karticu“, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda ističu da su elektronske kartice izrađene na osnovu evidencija osiguranika u timovima porodične medicine.

„U slučaju da se desi da za nekog osiguranika nije napravljena elektronska kartica, on može u nadležnoj poslovnici Fonda podnijeti zahtjev za izdavanje elektonske kartice i u najkraćem roku biće mu izrađena kartica“, pojasnili su iz Fonda.

Kartice bi trebalo da se nalaze u poslovnicama Fonda u onim opštinama u kojima su osiguranici registrovani i u timove porodične medicine.

U Fondu podsjećaju da je prva elektronska kartica besplatna.

„Elektronska kartica sadrži ime i prezime osiguranika, datum rođenja, identifikacioni broj, kao i broj kartice. Služi da se provjeri status osiguranja osiguranika, odnosno da li je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje. Sa njenom upotrebom, prestaje i potreba ovjeravanja zdravstvenih knjižica“, naglašavaju u Fondu.

U saopštenju je istaknuto da Fond nije predvidio rokove za preuzimanje elektronskih kartica, upravo zbog aktuelne epidemiološke situacije, te nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko osiguranici još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu.

„Takođe, realizatori projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema kreirali su portal www.izis.org na kojem se mogu pronaći korisne informacije o samom projektu, koje su njegove prednosti, šta je elektronski karton, ko mu može pristupiti i druge slične informacije o IZIS-u“, navedeno je u saopštenju.

U Republici Srpskoj je u avgustu prošle godine počeo aktivno sa radom IZIS- informatizacija u zdravstvu. To znači da će svi podaci o pacijentima biti objedinjeni u jedinstveni elektronski sistem- elektronski karton i elektronsku zdravstvenu knjižicu.

U elektronskom kartonu će biti upisani svi podaci o pacijentu (podaci o posjetama ljekarima, dijagnozama, lijekovima, receptima, uputnicama, pregledima, operacijama, tretmanima itd). E-karton će sadržati kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta koja će biti dostupna ljekarima u elektronskom obliku.

Podaci će se nalaziti u jednoj bazi podataka smještenoj u Fondu zdravstvenog osiguranja, a sama kontrola i čuvanje tih podataka je u nadležnosti Fonda.

Iz Fonda napominju da jedinstveni zdravstveni karton omogućava nekolicini zdravstvenih ustanova koje učestvuju u liječenju međusobni uvid u njihove podatke po principu dijeljenja informacija korištenjem integrativnih komponenti (e-uputnica i e-recept). Samo pacijenti mogu da i sami pristupe svom ličnom kartonu putem interneta i taj pristup ostvaruju korištenjem Moj karton aplikacije nakon izvršene registracije i da pristup podacima trećim licima nije dozvoljen.

Elektronska zdravstvena kartica će zamijeniti dosadašnju zdravstvenu knjižicu. Kartica služi da pacijent bude identifikovan u sistemu IZIS-a, da se ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. Uvođenjem elektronske zdravstvene kartice, smanjiće se gužve u administraciji ukidanjem ovjere zdravstvenih knjižica.

IZIS sitem će obezbijediti:

EZK (elektronski zdravstveni karton)– sadrži kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta koja je dostupna ljekarima u elektronskom obliku.

eRecept – elektronsko propisivanje recepata, putem kojeg se mogu preuzeti svi izdati recepti, kao i pratiti statusi izdatih recepata.

eUputnica – zamjenjuje papirne uputnice.

Moj karton – PHR aplikacija (engl. personal health record)– nudi mogućnost pregleda informacija pacijentima kao što su: medicinski podaci, najave posjeta, termini vakcina, istorije pristupa, pregled svih najava pacijenata.

Android Moju aplikacija – omogućava pristup ličnim zdravstvenim podacima kroz mobilnu aplikaciju.

Kartica za zdravstvene radnike – način na koji se zdravstveni radnici identifikuju u IZIS sistemu.

Filter 2019