Thu. Jul 29, 2021
ћирилица /latinica

Austrija posuđuje BiH kontejnere za smještaj migranata

Izvor: Srna

Savjet ministara utvrdio je danas na sjednici Prijedlog sporazuma o posuđivanju između Austrije i BiH, a riječ je o austrijskoj pomoći od ukupno 135 kontejnera za smještaj osoba tokom migracionog pritiska, vrijednoj oko 670.000 evra.

Među kontejnerima je 98 rezidencijalnih, devet sanitarnih, 20 za hodnike i osam stepenišnih. Koristiće se za smještaj osoba kojima je potrebno sklonište i za nadležne organe u BiH.

Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar bezbjednosti, saopšeno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara imenovao je Koordinacioni tim za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana BiH iz zone sukoba Sirije i Iraka s ciljem efikasnijeg procesa povratka i reintegracije državljana BiH.

U Koordinacioni tim imenovani su predstavnici Tužilaštva BiH, ministarstava bezbjednosti, spoljnih poslova, za ljudska prava i izbjeglice, civilnih poslova, pravde u Savjetu ministara, Obavještajno-bezbjednosne agencije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Članovi tima su i predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH i policije Brčko distrikta BiH, kao i entitetskih ministarstava zaduženih za zdravlje, socijalnu zaštitu i obrazovanje, te institucija u ovim resorima u Brčko distriktu.

Koordinacioni tim je imenovan kao interresorno, stručno tijelo Savjeta ministara za razvijanje sistema i procedura za bezbjedan, human i kontrolisan povratak i prihvat državljana BiH iz zona sukoba Sirije i Iraka, te koordinisanje procesa njihove repatrijacije.

Odluka o imenovanju tima donesena je na prijedlog Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, koje će odmah nakon njenog donošenja sazvati prvi sastanak, koji bi trebalo da bude održan u narednih 15 dana.

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu (GEF TF0A2317 i SCCFTF0A2320), u kojem se navodi da su sve planirane aktivnosti u 2020. godini uspješno realizovane.

Projekat je efektivan od marta 2017. godine, a završio se 30. aprila ove godine. Krajnji rok za finansijske transakcije po projektu je 31. avgust, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Radi se o projektu čiji je cilj da unaprijedi mehanizme i kapacitete u zemljama učesnicama Projekta za planiranje i upravljanjem prekograničnim slivom rijeke Drine, uz adaptaciju na klimatske promjene.

Efikasniji rad nadležnih institucija u ovoj oblasti u konačnici će omogućiti podizanje životnog standarda stanovništva u slivu rijeke Drine.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 8,4 miliona američkih dolara, a sredstva su obezbijeđena u jednakim omjerima po 50 odsto iz Specijalnog fonda za klimatske promjene i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i raspoređuje se proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine – BiH 3.375.270 američkih dolara (37 odsto), Crnoj Gori 2.721.525 američkih dolara (32 odsto) i Srbiji 2.635.625 američkih dolara (31 odsto).

Iz sredstava predviđenih za BiH, Republici Srpskoj je namijenjeno 1.129.875, Federaciji BiH 359.875 i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa 1.885.520 američkih dolara.

Na sjednici je usvojen i Akcioni plan za provođenje Strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje.

Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara, na čiji prijedlog je usvojen, dostaviće Akcioni plan svim nadležnim institucijama u BiH na koje se odnosi na postupanje.

Prethodno je razmotren Izvještaj o aktivnostima Tijela za nadzor nad provođenjem Strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje za period 2018-2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, Savjet ministara donio je odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda na osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (rutne naknade) u vazdušnom prostoru BiH za ovu godinu. Riječ je o planiranim sredstvima u ukupnom iznosu 67.722.589 KM, uključujući troškove “Eurokontrola” u iznosu 3.991.629 KM.

Korisnici prihoda od rutnih naknada su Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) i Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Izvan BiH, korisnik rutnih naknada je Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe (CCL) za pružanje usluga vazdušne navigacije u delegiranom dijelu vazdušnog prostora.

Ministri su, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donijeli Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Doljani i Odluku o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Osoje.

Odlukama je definisano da se višegodišnji projekat izgradnje i opremanja graničnog prelaza Doljani umanji za jedan milion KM, a ova sredstva biće preusmjerena za realizaciju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Osoja.

Savjet ministara BiH izjasniće se o Informaciji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o provedenim aktivnostima s ciljem osiguravanja učešća BiH na Svjetskoj izložbi “Ekspo 2020 Dubai”, nakon što Parlamentarna skupština BiH usvoji budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu.

Filter 2019