Wed. Dec 8, 2021
ћирилица /latinica

Sjećanje na akademika Borišu Starovića (1940-2005)

Izvor: FILTER

Danas se navršava 16 godina od smrti akademika prof. dr Boriše Starovića.

Prvi dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rektor u najtežim vremenima za Univerzitet. Čuveni ljekar, naučnik, profesor, akademik. Savremenici dodaju – veliki humanista, dobar kolega, prijatelj i čovjek.

Godinama unazad objavljivani su brojni tekstovi, sjećanja na akademika Starovića. U jednom od njih koji je 2016. objavljen i na zvaničnoj stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu navodi se da je bio jedan od onih koji vjeruju u svoje snove i pretvaraju ih u realnost.

Bio je jedan od inicijatora ideje da se u Foči formira Medicinski fakultet. Još te 1994. godine znao je i vjerovao da će taj fakultet, predanim i vjernim radom, izrasti u jednu modernu ustanovu kakva je danas.

Boriša Starović je rođen u Sarajevu 1940. godine. U rodnom gradu završio je Klasičnu gimnaziju s odličnim uspjehom 1958. god. i postao student Medicinskog fakulteta. Diplomirao je 1964. kao jedan od najboljih studenata generacije. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1973. na Hirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Sarajevu sa najvišom ocjenom. Subspecijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije položio je 1976.god. Kao stipendista British Counicil – tokom 1976. i 1977. godine., boravio je u vodećim centrima Velike Britanije za hirurgiju šake, rekonstruktivnu hirurgiju i mikrohirurgiju / Edinburg, Derbi, London / gdje započinje rad na doktorskoj disertaciji iz područja rekonstruktivne hirurgije šake. Bila je to prva doktorska disertacija iz ove medicinske oblasti na prostorima tadašnje Jugoslavije. Disertaciju je odbranio 1981. godine, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Jedan je od osnivača Odjeljenja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Hirurške klinike u UMC Sarajevo. Transformacijom pomenute ustanove 1977. god. postao je njen direktor i na toj dužnosti ostao do 1993. godine. U nastavnom procesu Medicinskog i Stomatološkog fakulteta učestvovao je od 1972. godine, kada je izabran za asistenta na predmetu Hirurgija, a zatim kroz izbor u docenta, vanrednog i redovnog profesora uobličava blistavu univerzitetsku karijeru.

Prodekan Medicinskog fakulteta postaje 1985, dekan 1988. godine. Na tom mjestu ostao je do januara 1993. god., kada je napustio Sarajevo.

Prvog dana rata, 6. aprila 1992. godine, bio je žrtva atentata. Punih 400 dana proveo je u zatočeništvu na Klinici kojoj je on bio jedan od osnivača i koju je vodio 20 godina. Odmah po izlasku iz Sarajeva, postavljen je za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Republike Srpske, a već od 18. septembra započinje sa nastavom po tipu Univerzitetskog kampusa u prostorima Kliničkog centra Opšta bolnica Srbinje.

Univerzitetska karijera prof. dr Boriše Starovića, je obogaćena najvišom funkcijom rektora Univerziteta u Srpskom Sarajevu koju je obavljao šest godina. Bio je mentor ili član u 22 magistarska rada i 8 doktorata na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu. Nosilac je ili učesnik, preko 20 naučno istraživačkih projekata u zemlji i inostranstvu. Organizator desetak kongresa, internacionalnih stručnih sastanaka i brojnih domaćih simpozijuma.

Za svoj rad, zasluge u radu dobio je Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva, Prvomajsku nagradu BIH, Medalju rada, te 1990 god. Povelju humanosti Jugoslavije. Novembra 2002. god. dobio je nagradu Hipokrat za životno djelo, a 2003. Veliki pečat za postignute rezultate u profesiji.

Blistava karijera, rezultati u naučnom radu, doprinos razvoju nauke bili su dovoljni da se prof. dr. Boriša Starović uvrsti u osnivača Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Bio je njen dopisni i redovan član, obavljao je funkciju predsjednika Odjeljenja za medicinske nauke, generalnog sekretara i potpredsjednika.

Brojni planovi prekinuti su 16. maja 2005. godine kada je, nakon kraće bolesti, preminuo.

Iza njega je ostao jedan fakultet, jedan Univerzitet i na stotine onih koji ga se i dalje sjećaju sa dubokim poštovanjem.

Akademik Boriša Starović dobio je vječnu zahvalnost građana Istočnog Sarajeva i kroz ulicu koja ponosno nosi njegovo ime. Jedna od ulica u Istočnom Novom Sarajevu prije dvije godine nazvana je po njemu.

Neka mu je vječna slava i hvala!

Filter 2019