Mon. Apr 12, 2021
ћирилица /latinica

Javni poziv za podršku poljoprivrednim domaćinstvima kroz dodjelu sadnog materijala

Izvor: Grad Istočno Sarajevo

Na osnovu plana i programa utroška sredstava granta Agrarnog Fonda grada Istočnog Sarajeva za 2021.godinu i Pravilnika o programu utroška sredstava granta Agrarnog Fonda grada Istočnog Sarajeva namijenjenih za podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz dodjelura sada povrća za plasteničku proizvodnju i sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom, na teritoriji grada Istočnog Sarajeva za 2021.godinu Agrarni Fonda grada Istočnog Sarajeva raspisuje:

JAVNI POZIV

za podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz dodjelu rasada povrća za plasteničku proizvodnju i sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom, na teritoriji grada Istočnog Sarajeva

 1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Agrarni Fond grada Istočnog Sarajeva raspisuje javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu:

1. rasada povrća za plasteničku proizvodnju ili

2. sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom,

za poljoprivredne proizvođače na teritoriji grada Istočnog Sarajeva.

Program se finansira iz sredstava Agrarnog Fonda u skladu sa planom   i programom utroška sredstava granta Agrarnog Fonda grada Istočnog Sarajeva za 2021.godinu a u cilju podsticaja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Istočnog Sarajeva.

Cilj ovog programa je podrška zainteresovanim fizičkim licima za ekonomsko osnaživanje domaćinstava kroz uzgoj povrća, raznovrsniju i zdraviju ponudu povrća na tržištu grada Istočno Sarajevo, povećanje proizvodnje povrća u cilju smanjenja uvoza kao i djelimično uključivanje u organizovan otkup odabranih korisnika.

Rasad i sadni materijal će biti raspodjeljen korisnicima u skladu sa Pravilnikom o programu utroška sredstava granta Agrarnog Fonda grada Istočnog Sarajeva namijenjenih za podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz dodjelu rasada povrća za plasteničku proizvodnju i sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom, nateritoriji gradaIstočnog Sarajeva.

 •  USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo na dodjelu rasada povrća imaju poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Istočno Sarajevo koji namjeravaju da se bave uzgojem povrća:

 1. Sjemenskih paketa namijenjenih za proizvodnju na otvorenom, a raspolažu poljoprivrednim zemljištem minimalne površine 500 metara kvadratnih,
 2.  uzgojem paprike i paradajza u plasteniku, a raspolažu plastenikom od 50 ili 100 metara kvadratnih,

a koji su prethodno uputili zahtjev Agrarnom fondu.za ovu vrstu pomoći.

Prednost na dodjelu rasada i sadnog materijala imaće podnosioci zahtjeva koji ispunjavaju opšti kriterijum bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji grada IstočnoSarajevo, kao i oni koji žive u domaćinstvu u kojem su svi punoljetni članovi nezaposleni ili lošeg materijalnog stanja, pripadaju porodicama iz socijalno ugroženih kategorija, imaju status porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, samohrani roditelji, osobe sa poteškoćama u razvoju ili žive u domaćinstvu u kojem jedan ili više članova imaju status osobe sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, imaju prebivalište na ruralnim područjima grada Istočno Sarajevo, žene, mladi do 35 godina starosti, porodice sa četvero i više djece i sl.

Samo u slučaju nedovoljnog broja zahtjeva pravo nadodjelu će imati i lica i/ili domaćinstva koja prethodno nisu uputila zahtjev odnosno molbu Agrarnom fondu za ovu vrstu pomoći.

 • NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU

Zahtjevi će se podnositi na propisanom obrascu AF-R sa pratećom dokumentacijom. Zahtjevi sa neophodnim, pripadajućim dokumentima podnosiće se lično u kancelariji Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo: Agrarni fond Grada Istočno Sarajevo, Stefana Nemanje 14, 71123 Istočno Novo Sarajevo, sa naznakom za:

1. Javnipoziv – dodjela rasada povrća ili

2. Javni poziv – dodjela sjemenskih paketa

Sadni materijal koji će biti predmet raspodjele odnosi se na rasad paprike i paradajza,a korisnici će moći ostvariti pravo na dodjelu 50 komada rasada paradajza i 50 komada rasada paprike za plastenik površine 50 metara kvadratnih,ili 100 komada rasada paradajza i 100 komada rasada paprike za plastenik površine 100 metara kvadratnih.

Sjemenski paket za proizvodnju na otvorenom sadrži:

 • 25kg sjemenskog krompira
 • 3kg sjemenskog luka
 • Grašak (1 pak)
 • Buranija ( 1 pak)
 • Pasulj (1 pak)
 • špinat
 • 10 kesica sitnih sjemena (mrkva, peršun, cvekla, salata, tikvice…)

Vrsta i količina dodjeljenog sadnog materijala i rasada biće u korelaciji sa brojem pristiglih zatjeva.

Prijavu za poziv moći će podnijeti bilo koji punoljetni član domaćinstva ispred jednog poljoprivrednog domaćinstva. Ukoliko se prijave dvije ili više različitih osoba za isto domaćinstvo, razmatratiće se samo jedna prijava.

Zahtjevi će se podnositi na propisanom obrascu AF-R sa pratećom dokumentacijom. Zahtjevisaneophodnim, pripadajućimdokumentimapodnosićeselično u kancelarije Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo ili putem pošte na adresu: Agrarni fond grada Istočno Sarajevo, Stefana Nemanje 14, 71123 Istočno Novo Sarajevo, sa naznakom za Javni poziv – dodjela rasada povrća i sadnog materijala.

Uz zahtjev podnosilac je obavezan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Kopija lične karte
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Ovjerena kućna lista sa informacijama o statusu zanimanja članova domaćinstva
 • Potvrda Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Istočno Sarajevo, kojim se dokazuje status nezaposlenog lica za podnosioca zahtjeva i ostale nezaposlene članove domaćinstava
 • dokument kojim se dokazuje poseban status podnosioca zahtjeva ili ostalih članova domaćinstva ( socijalne kategorije,porodice poginulih boraca, RVI, lica sa poteškoćama u razvoju, višečlane porodice i ostali )

Rok za podnošenje zahtjeva će biti 7 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranicama Agrarnog fonda i grada Istočno Sarajevo kao i oglasnoj tabli Agrarnog fonda grada IstočnoSarajevo.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Filter 2019