Thu. May 13, 2021
ћирилица /latinica

Upis nove generacije studenata na Muzičku akademiju

Izvor: Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu u akademskoj 2021/2022. upisuje novu generaciju studenata.

Muzička akademija svojim radom i rezultatima značajno doprinosi afirmaciji muzičke umjetnosti uopšte, predstavljajući Univerzitet, Republiku Srpsku i BiH u domaćim i međunarodnim okvirima.

Nastava se izvodi na prvom i drugom ciklusu sudija i to na studijskim programima Vokalno-instrumentalni i Muzičko-pedagoško teorijski. Zvanja se stiču u zavisnosti od završenog smjera.

Smjerovi Vokalno-insturmentilnog studijskog programa su:

 • solo pjevanje,
 • klavir,
 • harmonika,
 • violina,
 • viola,
 • violončelo,
 • flauta,
 • gitara.

Smjerovi Muzičko-pedagoškog teorijskog studijskog programa su:

 • opšta muzička pedagogija,
 • kompozicija,
 • crkvena muzika i pojanje.

Muzička akademija organizator je jednog od značajnijih evropskih festivala za soliste na harmonici u oblasti akademske muzike „Akordeon art“, koji se održava svake godine, kao i naučnog skupa „Dani Vojina Komadine“.

Akademija je punopravni član AEC-a (Association Européenne des Conservatoires), CIA (Confédération Internationale des Accordéonistes), CMA (Confédération Mondiale de’ lAccordéon) i Muzičkog savjeta pri UNESCO.

Takođe, Akademija ima potpisane ugovore i protokole o saradnji sa brojnim srodnim akademijama iz BiH, regiona, Evrope i svijeta, gdje se naročito ističe intenzivna saradnja sa prestižnim ruskim akademijama i institutima.

Filter 2019