Wed. Apr 21, 2021
ћирилица /latinica

ED Pale: Obavještenje za potrošače

Izvor: Elektrodistribucija Pale

ED PAle obavještava svoje kupce da je od 01.04.2021. godine prestala da važi dozvola za snabdijevanje ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, prema Odluci Vlade Republike Srpske i Rješenju Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o izmjenama dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH. Od navedenog datuma, snabdijevanje električnom energijom za sve kupce obavljaće „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje.

Iz tog razloga, ovim putem Vas pozivamo da u najkraćem mogućem roku izmirite račune za utrošenu električnu energiju za mart 2021. godine, kao i sva zaostala dugovanja za električnu energiju i zateznu kamatu do martovskog računa. Uplate do konačnog izmirenja duga molimo da izvršite na iste brojeve žiro-računa ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale koje ste koristili do sada, kako bismo izbjegli pokretanje postupka pred nadležnim sudom za naplatu potraživanja.

Plaćanje računa električne energije, od aprila mjeseca 2021. godine, vršiće se na žiro račune Direkcije za javno snabdijevanje, koji će biti navedeni na računima za utrošenu električnu energiju.

Uz srdačan pozdrav, zahvaljujemo Vam se na dosadašnjoj dugogodišnjoj saradnji.

ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale

Filter 2019