Sun. Apr 18, 2021
ћирилица /latinica

Ekonomski fakultet: Licenciran novi smjer – Digitalna transformacija

Izvor: Paljanske novosti

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Radomir Božić rekao je da je resorno ministarstvo na studijskim programima Ekonomija i Turizam i hotelijerstvo licenciralo novi smjer Digitalna transformacija, koji je uvršćen u nastavni plan od tekuće 2020/2021. akademske godine.

Dekan Božić istakao je da će se studenti prvog ciklusa studija odlučivati za ovaj smjer na trećoj godini, dok će prve dvije slušati sa ostalim studentima.

„Očekujemo da će ovaj smjer povećati interesovanje maturanata za studij na Ekonomskom fakultetu u Palama i da će se to interesovanje odraziti i na upis studenata“, dodao je prof. dr Božić.

On je naveo da je, kao nastavak novog smjera, na drugom ciklusu studija pokrenut i Studijski program Projektni menadžment i digitalna transformacija, te istakao da za ovaj studijski program očekuju interesovanje i Ekonomskog, ali i srodnih fakulteta.

„Očekujemo da ćemo uspjeti da i na prvom i na drugom ciklusu studija, kada su u pitanju novi studijski programi, ponudimo našim studentima jedno interdisciplinarno obrazovanje, po modelu po kojem to u nekom respektabilnom okruženju obezbjeđuje Fakultet obrazovnih nauka u Beogradu. Biće to, dakle, jedna kombinacija ekonomije, menadžmenta i informacionih tehnologija, koja priprema  mlade ljude da budu uspješni u razvoju svojih karijera u uslovima primjene informaciono – komunikacione tehnologije, kao i društva ekonomija zasnovanih na saznanju“, rekao je dekan Božić.

On je izrazio zadovoljstvo upisom studenata u tekućoj akademskoj godini, gdje su na prvom ciklusu studija upisani njih 80, a na drugom 50 studenata.

„Naša procjena i procjena Univerziteta jeste da je takvom upisu, jednim dijelom, doprinijela i strateška odluka Vlade Republike Srpske i resornog misnistarstva da su prvoupisani studenti upisani na teret Budžeta i mi im se ovom prilikom zahvaljujemo na razumijevanju, a očekujemo da će se takva praksa i politika nastaviti i ubuduće“, naveo je prof. dr Božić.

Na Ekonomskom fakultetu u Palama počela je uživo nastava na svim godinama prvog ciklusa studija, koja se odvija uz poštovanje svih propisanih mjera zaštite od virusa korona.

„Mi smo u drugom semestru prošle godine, nakon što su se stekli uslovi u skladu sa odlukama resornog ministarstva i Univerziteta, te zimskom semestru tekuće akademske godine, imali nastavu uživo, zahvaljujući prostoru koji imamo i spremnosti naših studenata koje smo anketirali, kao i zaposlenih, da pohađaju nastavu uživo. Naravno da ćemo pratiti razvoj situacije i nadamo se da, uz preduzimanje ovih mjera, nećemo biti generator rizika i za naše studente i za naše zaposlene i da ćemo uspjeti da realizujemo nastavu i dalje uživo. Ukoliko se sutuacija zakomplikuje i dobijemo drugačije preporuke i instrukcije, moraćemo se prilagođavati kao i svi“, naveo je dekan ovoga Fakulteta.

Od početka nastave u drugom semestru akademske 2020/2021 godine, na Ekonomskom fakultetu nije registrovan nijedan novi slučaj virusa korona ni među studentima niti među nastavnim osobljem.

Filter 2019