Mon. Jan 25, 2021
ћирилица /latinica

1. decembar – Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Izvor: Institut za javno zdravstvo RS

Na osnovu dostavljenih prijava i analize podataka u Republici Srpskoj od prijave prvih slučajeva do sada su registrovane ukupno 133 oboljele osobe od HIV/AIDS-a. Od ukupnog broja registrovanih, od 1. decembra 2019. god. do sada, prijavljen je 1 novi slučaj obolijevanja od HIV-a, dok od AIDS-a nije prijavljen ni jedan slučaj oboljelih.

U navedenom periodu su prijavljena i 3 smrtna slučaja od AIDS-a koji su ranije prijavljeni kao HIV/AIDS. Novi registrovani oboljeli od HIV-a je osoba muškog pola, način prenosa infekcije je homoseksualni i radi se o importovanom slučaju.

Analizom podataka svih prijavljenih u navedenom periodu, prema polnoj strukturi od 80% su osobe muškog pola, 19% ženskog, a 1 registrovani (1%) je nepoznatog polnog statusa.

Posmatrajući uzrast, najveći broj je registrovan u dobnoj skupini 30-39 godina i 50-59, zatim slijede 40-49, 20-29 i 0-9 godina, dok za 15 osoba koje su prijavljeni kao nosioci HIV-a ne postoje podaci o uzrastu, pa su označeni u grupi kao nepoznato.

Kada je u pitanju put prenosa infekcije, najučestaliji put prenosa HIV infekcije je i dalje heteroseksualni kontakt (47%), zatim homo/biseksualni (38%), 5% pripada grupi injekcionih korisnika droga, po 1% je zaraženo preparatima krvi i vertikalnim putem, a za 8% prijavljenih nema podataka na koji način su se inficirali HIV-om.

U Republici Srpskoj se u sklopu redovnih aktivnosti u kontinuitetu provodi epidemiološki nadzor, nadzor i liječenje visokoaktivnom antiretrovirusnom terapijom osoba sa HIV/AIDSom, a posebna pažnja je posvećena ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a.

Trenutno na Klinici za infektivne bolesti UKC Banja Luka antiretrovirusnom terapijom (ART) liječi se 58 osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

Od posljedica AIDS-a u Republici Srpskoj do sada je umrlo 27 oboljelih osoba.

Osim navedenog, u proteklom periodu kroz Projekat uz podršku Global fonda realizovani su određeni programi i aktivnosti u vezi kontrole i prevencije HIV/AIDS-a a posebno u populacijama koje su najviše izložene riziku od HIV infekcije, što je značajno doprinijelo kontroli ove bolesti.

Sve aktivnosti su realizovane u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, svim zdravstvenim ustanovama i drugim vladinim institucijama, kao i nevladinim/civilnim sektorom koji je imao veoma značajnu ulogu a posebno u terenskom dijelu aktivnosti.

Filter 2019