Mon. Mar 27, 2023
ћирилица /latinica

Kartografski prikaz posljedica rata

Autor: FILTER/KARTOGRAFIJA

Jedna od najkvalitetnijih fb stranica Kartografija objavila je kartografski prikaz posljedica rata u BiH 1992-1995. po Srbe i Bošnjake, kao i kasniji proces izmjene nacionalne slike do 2013. godine.

Evidentno je mijenjanje etničke strukture stanovništa u skoro svim dijelovima zemlje i u oba entiteta.

Preračunati su podaci o broju Srba sa tla (buduće) FBiH 1991. i 2013. po opštinama i to pretvoreno u procente po FBiH kantonima, kao i sve to isto za broj Muslimana 1991. i Bošnjaka 2013. po regijama Republike Srpske.

Uz to, navedene su ukupne brojke Srba sa tla FBiH 1991/2013. kao i isto to za Muslimane/Bošnjake u RS 1991/2013.

Filter 2019