Sun. Apr 2, 2023
ћирилица /latinica

Zabranjena objava izvoda iz biračkog spiska za glasanje van BiH

Izvor: RTRS

Centralna izborna komisija BiH danas je zaprimila rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, kojim se CIK-u BiH zabranjuje da na svojoj veb-stranici objavljuje lične podatke birača upisanih u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, te nalaže njihovo uklanjanje.

Iz CIK-a je saopšteno da ovo tijelo nije objavilo lične podatke birača upisanih u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, već izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, i to sa ciljem obezbijeđenja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta tog dokumenta.

U saopštenju se ističe da su centralni birački spisak i izvodi iz njega javni, a pravom uvida, što je i primarni alat za postizanje njegove tačnosti, ostvaruje se u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Iz CIK-a napominju da je u periodu od 18. jula do 17. avgusta sa ciljem obezbijeđenja tačnosti centralnog biračkog spiska vršeno izlaganje privremenih biračkih spiskova za glasanje u BiH, koje su opštinske/gradske izborne komisije u skladu sa Pravilnikom o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska izlagale na internet stranicama i oglasnim pločama opštine/grada, te na druge pogodne načine.

U saopštenju se napominje da tada izloženi i objavljeni privremeni birački spiskovi nisu sadržavali ništa manje podataka o biraču.

– Objavljivanje podataka iz centralnog biračkog spiska i stavljanje sadržaja na uvid javnosti vrši se vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka – navedeno je u Izbornom zakonu.

Iako je predmetnim rješenjem CIK BiH onemogućena u vršenju nadležnosti utvrđenih zakonom, a to je obezbijeđenje tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta centralnog biračkog spiska, CIK BiH je dužna postupiti u skladu sa navedenim rješenjem i izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH je uklonjen sa službene veb-stranice CIK BiH.

Iz CIK-a su poručili da će s ciljem zaštite svojih zakonom utvređenih nadležnosti, obezbijeđenja tačnosti, ažurnosti i ukupnog intergriteta centralnog biračkog spiska, kao i sprečavanja svih zloupotreba u izbornom procesu, zatražiti sudsku zaštitu.

Filter 2019