Sun. Apr 2, 2023
ћирилица /latinica

Vodovod Pale: Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost JP “Vodovod i kanalizacija” Pale prenosimo u cjelosti.

Povodom iznošenja raznih informacija u medijima i društvenim mrežama vezano za aktivnosti iniciranja i realizacije projekta izgradnje vodovodnog sistema Brezovice, u nastavku teksta želimo objektivno informisati građane opštine Pale o provedenim aktivnostima.

2018. godine načelnik opštine Pale g-din. Boško Jugović proslijedio je J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale na izvršenje zahtjev stanovnika naselja Brezovice za rješavanje problema vodosnabdijevanja. Prema zahtjevu, J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale preuzelo je aktivnosti analize postojećeg stanja, prikupljanja neophodnih podataka i izrade Idejnog rješenja vodosnabdijevanja naselja Brezovice. Nakon prvobitnog upoznavanja sa problemima, krenuli smo sa aktivnostima koje hronološkim redoslijedom u nastavku teksta prenosimo u cjelosti:

U cilju prikupljanja hidroloških podataka o izdašnosti izvorišta, u oktobru mjesecu 2018. godine predstavnici J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale, nakon dugotrajnog sušnog perioda (mjerodavan period za mjerenje minimalnih izdašnosti), u više navrata vršili su mjerenja izdašnosti na izvorištima „Krunino vrelo“ i „Javorak“. Ova dva izvorišta snabdijevaju dva nezavisna lokalna vodovodna sistema, s tim što su potošači na vodovodnom sistemu Krunino vrelo u tom pogledu ugroženiji. Takođe je izvršeno prikupljanje podataka o broju objekata priključenih na oba vodovodna sistema. Podaci o izvršenim mjerenjima pokazuju da su količine vode koje se zahvataju nedovoljne za snabdijevanje i da čak ni izgradnjom novog cjevovoda, kojim bi se smanjili eventualni gubici u mreži, količine vode nisu dovoljne za uredno vodosnabdijevanje, te da je neophodno analizirati mogućnosti uvođenja dodatnih količina vode tj. snabdijevanja vodom sa drugih izvorišta.

Nakon toga izvršeni su istražni radovi na izvorištu „Krunino vrelo“ u cilju analize kvaliteta izvedenih radova kaptiranja izvorišta. Za potrebe tih radova angažovana su stručna lica iz firme Republički zavod za geološka istraživanja RS, i na izvorištu je izvršeno iskopavanje istražnog rova i mjerenje količina vode koje bi se naknadno mogle zahvatiti. Mjerenjima je, međutim, utvrđeno da ove dodatne količine nisu dovoljne i da se i pored radova na dokaptiranju ne bi rješio problem vodosnabdijevanja.

Prikupljeni podaci, implicirali su dalje istraživanje pa je na širem lokalitetu područja izvršena analiza kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika svih izvorišta vode. Tom prilikom došlo se do zaključka da je izvorište „Rječica“ potencijalno izvorište, kojim se može rješiti snabdijevanje stanovništva naselja Brezovice ali i uvođenje dodatnih količina vode u postojeći javni vodovodni sistem Mokro, po potrebi.

Od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ 6 mjeseci je vršeno analiziranje fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara uzoraka vode izvorišta „Rječica“. U datom periodu J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale vršilo je mjerenje izdašnosti vode na mjernom profilu. Na osnovu prikupljenih podataka, donesena je i konačna odluka i pristupilo se izradi idejnog rješenja.

J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale je izvršilo izradu Idejnog rješenja vodosnabdijevanja stanovnika naselja Brezovice u maju mjesecu 2020. godine. Idejno rješenje je predstavljalo svojevrstan dokument dvogodišnjeg rada na rješavanju problema vodosnabdijevanja potrošača na Brezovicama. J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale je sve prethodno navedene aktivnosti provelo svojim kapacitetima (finansijski i angažmanom stručnih zaposlenika J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale).

Na osnovu Idejnog rješenja izvršen je angažman stručne projektantske kuće u cilju razrade projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta. Ova aktivnost je završena početkom septembra mjeseca. Ukupna vrijednost radova prema Glavnom projektu iznosi 350 000 KM. Takođe, Idejno rješenje je bilo osnov za apliciranje sufinansiranja projekta od strane Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije RS u maju mjesecu 2020. godine.

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije RS je angažovao svoja stručna lica, koji su sa predstavnicima Opštine Pale i J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale, 12. avgusta izvršili obilazak područja Brezovice i upoznavanje sa projektom na licu mjesta. Analizom dostavljenog Idejnog rješenja i upoznavanjem na licu mjesta stručni tim je projekat prepoznao kao kvalitetan i neophodan, i u tom pogledu odobreno je 35 000KM, i ta sredstva će biti uplaćena na račun opštine Pale do kraja tekuće godine.

U periodu provođenja istražnih aktivnosti izrade Idejnog rješenja i projekta, nismo imali obraćanja niti interesovanja pojedinaca, kolektiva ili političkih partija, koji se u medijima predstavljaju kao inicijatori i lica koja su zaslužna za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja naselja Brezovice. Prije i u toku provođena svih prethodno navedenih aktivnosti imali smo kontakte sa načelnkim opštine Pale g-din. Boškom Jugovićem koji je ujedno i incijator projekta, sa predstavnicima naselje Brezovice i sa stanovništvom koje nam je pružilo bezrezervnu podršku i vidu davanja neophodnih informacija i dr.pomoći.

Ove godine opština Pale je obezbjedila 65 000 KM, a ostatak sredstava do 350 000 KM za izgradnju kompletnog projekta opština Pale će planirati u budžetu za 2021. godinu.

Sav novac koji će se uložiti u ovaj projekat (da li bio iz budžeta lokalne zajednice ili budžeta ministrastva) za izgradnju vodovoda Brezovice je novac svih građana a ne pojedinaca ili političkih partija koji na sve načine pokušavaju da prikupe političke poene. Od svega je najvažnije da se stanovnicima naselja Brezovice posle 20 godina obezbjedi uredno vodosnabdijevanje.

UPRAVA JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Filter 2019