Sat. Dec 4, 2021
ћирилица /latinica

Društvo se ne sastoji od pojedinaca već od porodica

Autor: FILTER/V.P.

Riječ porodica ulazi u masovnu upotrebu tek u modernom dobu, što pokazuje modernost samog pojma i pojave. Porodica se zamišlja kao „posljednje utočište“ od surovog društva i kao „mirna luka“ u koju dolazi pojedinac poslije otuđenog rada. Mnogi antropolozi porodicu smatraju kao neku vrstu neorganskog tijela ljudske suštine. Jedna od njih je i Margaret Mid, čije se tvrdnje odnose na to da je porodica kolijevka društva!

Prethodni redovi, predstavljaju uvertiru razgovora koji smo imali sa prof. dr Biserkom Košarac. Rođena je 1976. godine u Kragujevcu. Studije sociologije završila je Filozofskom fakultetu u Nišu. Od 2001. radi na Filozofskom fakultetu u Palama, na Katedri za sociologiju  gdje je stekla magisterij i doktorat socioloških nauka. Predaje Sociologiju porodice na Studijskom programu za sociologiju. Objavila je više radova u stručnoj i naučnoj periodici.

O, porodičnim odnosima u periodu Kovida-19, uzrocima i posljedicama nefunkcionalnih porodica kao jednim od aktuelnih pitanja i problema društva.

“Porodica, odnosno njena struktura, forma, porodične uloge i porodični odnosi se menjaju pre svega pod uticajem društvenih procesa dugog trajanja čije je delovanje često nevidljivo i teško se otkriva, jer oni deluju izvan svakodnevne društvene i porodične rutine. Burni, intenzivni i dramatični društveni događaji izazivaju društvenu nestabilnost, posledično nestabilnost i porodice, ali korenitu transformaciju proizvode društveni procesi dugog trajanja. Naime, ono što podrazumevamo pod modernom, nuklearnom porodicom proizvod je vekovnih društvenih promena: od XVI pa sve do početka XX. To je period nastanka modernog, kapitalističkog društva. Porodica u XXI veku sa karakteristikama kao što su: pad univerzalnosti braka, povećan broj razvoda, nizak fertilitet, pojava novih alternativnih formi bračnog i porodičnog života, jeste proizvod promena koje su savremeno društvo zahvatile od 60-tih godina XX veka. Prema tome, nenadani i burni događaji u društvenom okruženju kao što su događaji izazvani pandemijom virusa korona porodicu su stavili pred određene izazove, odnosnozahtevaju prilagođavanje nekih aspekata porodičnog života novonastaloj situaciji. To nužno ne znači, da će doći do određenih trajnih posledica po porodične odnose. Naime, u takvim stresnim situacijama porodice da bi zadržale svoju funkcionalnost razvijaju određene strategije, manje ili više uspešne” istakla je Košarčeva.

“Te strategije zavise od resursa kojima porodica raspolaže: ekonomskih i resursa unutrašnje kohezije i sposobnosti da se porodica odupre delovanju stresnog faktora, odnosno u ovom slučaju posledicama pandemije. Dalje, strategije zavise i od vrednosnog sistema porodice, odnosno značenja koji porodica pridaje stresnoj situaciji.”

“Kada je porodica funkcionalna i sa dobrim porodičnim odnosima ona je u stanju da formira strategije odupiranja stresnoj situaciji. Funkcionalne porodice se od nefunkcionalnih ne razlikuju po odsutnosti konflikta, neslaganja između članova, već po tome da su u stanju da razviju strategije za uspešno rešavanje svih, uslovno rečeno problematičnih situacija” tvrdi prof. dr Biserka Košarac.

“Drugim rečima, dobri porodični odnosi su dobri i u periodu epidemije i nakon nje. Porodice kod kojih je i pre epidemije bio prisutan neki oblik disfunkcionalnosti i narušenih porodičnih odnosa su svakako pod rizikom da se u ovoj situaciji dodatno takvo porodično stanje pogorša.”

“Prilikom razmatranja uticaja posledica epidemije na porodice, treba naglasiti da će ekonomski faktori biti izuzetno značajni imajući u vidu da prvi, nezvanični podaci govore o padu prihoda što najpre pogađa porodice koje su ili bile siromašne pre epidemije ili su se nalazile u grupi koja je pod rizikom od siromaštva” zaključuje Košarčeva.

Završićemo sa citatom poznatog francuskog sociologa Frederika le Pleja:

Društvo se ne sastoji od pojedinca već od porodica!

Filter 2019