Sat. Aug 13, 2022
ћирилица /latinica

Priča o bolesničkim paviljonima u Kasindolu

Autor: FILTER/A.K.

U krugu Bolnice “Srbija” počela je adaptacija objekta u kojem će biti smješten regionalni centar za transfuziju.

Centar za transfuziju biće smješten u zgradi nekadašnjeg paviljona Banjaluka, a mi ćemo se vratiti u prošlost da saznamo nešto više o bolničkim paviljonima Kasindola.

Prvi bolnički paviljoni

Zgrade kupljene od bivšeg vlasnika pilane Feltrinelija bile su prvi bolesnički paviljoni. Bilo ih je sedam i sve su nosile imena po jugoslovenskim gradovima: Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Split, Mostar i Sarajevo.

U Sarajevu su nekada bile smještene mašine iz pilane i taj objekat se u početku koristio kao kuhinja, da bi vremenom postao centralni objekat koji je često mijenjao namjenu. Tu su bili trpezarija, čitaonica, kancelarije uprave, bašta za sunčanje sa bazenom, kino sala…

Beograd je prvi osposobljen i useljen. Paviljon je imao 13 ležaja,a koristio se i za stanovanje ljekara.

Zagreb je samo kratko vrijeme služio kao smještaj za pacijente, a uglavnom su u njemu živjeli radnici. U toj zgradi je bila i kuhinja za muslimane (jedno vrijeme se za pacijente islamske vjeroispovjesti kuhalo posebno), a dugo vremena u tom paviljonu je bila smještena kasindolska pošta.

Ljubljana i Split su korišteni kao stanovi za ljekare. Skoplje i Mostar kao paviljoni sa promjenljivim brojem kreveta.

Gradnja novih paviljona

Pored nabrojanih paviljona, bolničkom kompleksu Ministarstvo šuma i ruda poklanja šumarsku kuću koja dobija naziv Cetinje. Nalazio se na mjestu gdje je 1957. godine sagrađen paviljon Srbija.

Subotica i Novi Sad bile su barake koje su služile kao privremeni smještaj u ljetnim mjesecima.

Bosna je prvi ozbiljno napravljen namjenski objekati predat na upotrebu 1. septembra 1929. godine. U centralnoj zgradi se nalazilo devet soba za pacijente, te rendgen, laboratorija, apoteka, soba za elektro-terapiju i po dvije sobe za ambulante i čekaonice. Sa obje strane zgrade su bile ležaone sa po 120 ležajeva za dnevno odmaranje. Na mjestu jedne od ležaona kasnije je sagrađena Hercegovina.

Jugoslavija je završena 1936. godine kao veliki paviljon za smještaj bolesnika.

Identičan Jugoslaviji, bio je paviljon Željeznički sagrađen u saradnji sa Željezničkim humanitarnim fondovima.

Paviljon Centar je predat na upotrebu 1963. kao Centar za profesionalnu rahabilitaciju plućnih bolesnika.

Paviljon Banjaluka

Banjaluka se spominje kao prvi novi objekat Oporavilišta Kasindo koji je predat na upotrebu krajem jula 1925. godine. U dokumentima se spominje kao rotunda i u prvobitnoj namjeni tu je bila smještena ambulanta. Gradnjom Bosne ambulanta prelazi u noviji objekat, a u Banjaluku iz Sarajeva prelaze kancelarije. Jedno kratko vrijeme paviljon je služio za smještaj ženskih pacijenata, mada se nikad nije ubrajao u bolesničke paviljone. Banjaluka se koristila i kao magacin za namirnice, a najduže je korištena kao vešeraj.

Filter 2019