Sat. Apr 20, 2024
ћирилица /latinica

Grad Istočno Sarajevo kroz tri projekta obezbjeđuje 910.000 KM

Izvor: Filter

Odluka Evropskog savjeta da odobri otvaranje pregovora o pristupanju BiH Evropskoj uniji prilika je i za nova sredstva kroz različite projekte. Grad Istočno Sarajevo, preko Gradske razvojne agencije, ima adekvatno osposobljeno osoblje koje može realizovati te poslove na zadovoljstvo naših stanovnika i lokalnih zajednica, izjavio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

„O tome svjedoče brojni realizovani projekti u prethodnom periodu, a kao najsvježiji primjer za to možemo istaći tri projekta u kojima učestvuje vrijedno osoblje naše Gradske razvojne agencije, predvođeni direktoricom Mladenkom Pandurević“, naveo je Ćosić.

Ćosić je pojasnio da je u okviru Programa transnacionalne saradnje EU „Interreg Danube 2021-2027“ međunarodnom konzorciju partnera, čiji je član i Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo, odobren projekat „Kulinarska staza nacionalne i lokalne kuhinje u Dunavskom regionu“ („Culinary Trail of the Ethnic and Local Cuisine in the Danube Region“). Projekat je pripremljen u saradnji sa 19 partnera iz zemalja EU, Srbije, Crne Gore i BiH. Ukupna vrijednost projekta je 4.538.000,00 KM, a odobreni budžet za RAIS iznosi 156.000,00 KM.

Cilj projekta je dugoročna strateška promjena u zaštiti, revalorizaciji i marketingu etničkog kulinarskog nasljeđa, posebno u udaljenim i ugroženim područjima Dunavskog regiona.
Implementacija projekta obuhvatiće identifikaciju, digitalizaciju, zaštitu i revalorizaciju kulturnog nasljeđa, razvoj novog poslovnog modela za gastroturizam, te razvijanje institucionalne platforme za novi inovativni sistem u kulinarstvu.

Planirano je da se najprije izradi digitalni katalog nacionalnih kuhinja, zatim da se na osnovu njega kreiraju digitalne transnacionalne staze, omogućujući multimedijalno iskustvo, a sve s ciljem privlačenja turista. Takođe, biće izrađena i transnacionalna strategija za zaštitu i razvoj etničkog i lokalnog kulinarskog naslijeđa u Dunavskom regionu. Implementacija projekta počela je 01. januara 2024. godine i trajaće do 30 .juna 2026. godine.

U okviru Programa transnacionalne saradnje EU „Interreg Euro-MED“ 2021-2027 međunarodnom konzorciju partnera čiji je član i Gradska razvojna agencija odobren je projekat „Održivost turizma kroz poboljšanje saradnje i digitalnu transformaciju“ (Sustainability of tourism by enhancing cooperation and digital transformation-LIBECCIO). Projekat je pripremljen u saradnji sa 10 partnera iz zemalja EU, Crne Gore i BiH. Ukupna vrijednost projekta je 4.683.039,00 KM, a odobreni budžet za RAIS iznosi 393.043,00 KM.

Cilj projekta je da se kroz digitalnu transformaciju poboljša upravljanje turističkim destinacijama u programskom području, što bi doprinijelo njihovoj održivosti i većoj otpornosti na rizike.
Kroz projekat je planirano razvijanje zajedničkih rješenja, kao što su sistem za podršku upravljanju destinacijama (DMSS) i turistička inovativna platforma, koja će pomoći donošenju odluka zasnovanih na prikupljenim podacima u turističkom sektoru. Implementacija projekta počela je 01. januara 2024. godine i trajaće do 30. septembra 2026. godine.

Gradskoj razvojnoj agenciji Istočno Sarajevo odobren je i projekat „Korak do posla – Obuka i zapošljavanje nezaposlenih u Istočnom Sarajevu“, koji je predat na Poziv za dostavljanje punog projektnog prijedloga u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza dva“, objavljen od Međunarodne organizacije rada.

Svrha projekta je da akteri na tržištu rada zajedno kontinuirano rade na provođenju inicijativa s ciljem usklađivanja ponude i tražnje na tržištu rada. Realizacija projekta obuhvatiće uspostavljanje lokalnog partnerstva/savjeta za zapošljavanje u Istočnom Sarajevu, zatim definisanje, sertifikovanje i sprovođenje programa osposobljavanja s ciljem povećanja kvalifikacija nezaposlenih lica i lakšeg pronalaska kvalitetnog zaposlenja, pružanje podrške nezaposlenim licima za pokretanje i razvoj preduzeća i na kraju kreiranje i sprovođenje Akcionog plana za zapošljavanje koji promoviše rodnu ravnopravnost i inkluzivnost u procesu zapošljavanja. Projekat će se realizovati na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočne Ilidže.

Predviđeno trajanje projekta je 21 mjesec, dok je ukupan budžet 360.938,36 KM. Potpisivanje ugovora sa donatorom planirano je u maju ove godine.

„Nadamo se da će, kada budu otvoreni pozivi za nove projekte, naše opštine, privrednici, ali i građani imati priliku da budu partneri Grada Istočno Sarajevo, odnosno Gradske razvojne agencije, u pisanju i implementaciji ovih projekata“, istakao je Ćosić.

Ćosić je zaključio da su ovakvi projekti odličan način da realizujemo aktivnosti koje su od opšteg interesa, te da bismo svi zajedno trebalo da iskoristimo priliku i što više se angažujemo u tom pravcu kako bismo efikasno iskoristili resurse koji nam se nude.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com