Sun. May 19, 2024
ћирилица /latinica

Milica Radić o funkcionisanju Službe za mikrobiologiju

Izvor: Filter

„Najvažnija stvar svakog medicinskog radnika je da su pacijenti zadovoljni i da im pružimo kvalitetnu zdravstvenu uslugu. U Službi za mikrobiologiju uvijek radimo timski i pomažemo jedni drugima, što je od velikog značaja kako bi Služba mogla nesmetano da funkcioniše“.

O radu Službe za mikrobiologiju govori Milica Radić, glavni laboratorijski tehničar ove Službe u Bolnici “Srbija”.

Ona kaže da svoj posao obavlja savjesno i odgovorno i da je njena uloga da organizuje i koordiniše poslovima laboratorijskih tehničara, vodi administrativne poslove i medicinsku dokumentaciju koji se odnose na svakodnevni rad i planove vezano za proces rada i da obavlja poslove iz domena svoje stručne osposobljenosti.

Radićeva navodi da je u Službi za mikrobiologiju sa parazitologijom zaposleno devet radnika, od toga jedan ljekar specijalista medicinske mikrobiologije sa parazitologijom i rukovodilac Službe, jedan glavni laborant diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike i magistar laboratorijskih tehnologija, pet laboratorijskih tehničara, jedna pralja laboratorijskog posuđa i jedna spremačica.

„Ono sto je veoma važno je da budemo razumni, tolerantni, fleksibilni i prilagodljivi na različite uslove rada. Smatram da je dobra komunikacija ključ uspjeha u mnogim stvarima. Uspjeh u poslu takođe zahtijeva i kontinuiranu obuku i edukaciju osoblja, unapređenje poslovnih vještina, disciplinu i posvećenost poslu“, naglasila je Radićeva.

Laboranti vrše prijem i protokolisanje svih vrsta kliničkog materijala i uzoraka hospitalizovanih pacijenata, uzimaju uzorke ambulantnim pacijentima, pripremaju opremu i sredstva za rad, pripremaju odgovarajuće hranjive podloge, obavljaju primarnu i sekundarnu obradu materijala.

Ona dodaje da laboranti izrađuju antibiograme, prave i boje mikroskopske preparate, obavljaju sterilizaciju i dezinfekciju predmeta rada i radnog prostora, vode evidencije o potrebama i potrošnji reagenasa i potrošnog materijala, uvode i izdaju nalaze, šifriraju izvršene usluge kao i druge mikrobiološke analize u okviru svoje osposobljenosti.

Služba za mikrobiologiju sa parazitologijom bavi se dijagnostikom oboljenja izazvanih infektivnim agensima, a to su bakterije, virusi, gljivice i paraziti.

„Uzimanje uzoraka sa pravog mjesta, u pravo vrijeme i na ispravan način jedan od najvažnijih momenata u mikrobiološkoj dijagnostici. Ukoliko uzorak nije adekvatno uzet imamo za posljedicu propuštanje izolacije uzročnika bolesti ili kontaminaciju, što dalje može voditi nepotpunom i neadekvatnom tretmanu pacijenta“, objasnila je Radićeva.

Radno vrijeme službe je od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, prijem materijala je od 7.00 do 10.00 časova, a izdavanje nalaza od 12.00 do 14.30 časova.

Sve informacije vezane za rad, analize, pripremu pacijenata za uzorkovanje, kao i sve ostale potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 057/325-331.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com