Условна казна за бившег градоначелника због неплаћеног ПДВ-а

Извор: Срна

Основни суд у Приједору условно је осудио бившег градоначелника Миленка Ђаковића јер град није обрачунао ПДВ на услуге изнајмиљивања паркинга, наводи се у рјешењу овог суда.

Условном осудом утврђена му је новчана казна од 20.000 КМ која се неће извршити под условом да окривљени у року од годину дана од правоснажности рјешења не учини нови једнако тежак или тежи прекршај.

Ђаковић је био градоначелник Приједора у мандату од 2016. до 2020. године.

Управа за индиректно опорезивање БиХ издала је 8. новембра 2021. године прекршајни налог граду Приједору и Миленку Ђаковићу, као одговорном лицу, јер град није извршио обрачун 103.775 КМ ПДВ-а на услуге изнајмиљивања паркинга од октобра 2019. до јула 2021. године.

На усменом претресу у Основном суду у Приједору у јануару ове године представница града Маја Кунић и Ђаковић изјавили су да прихватају одговорност за кршење Закона о ПДВ-у.

Суд је Ђаковићу као олакшавајуће околности узео признање прекршаја, раније некажњавање, чињеницу да је предметна пореска обавеза у међувремену плаћена, да је прекршај учинио у нехату, да је сада пензионер, а породичан и да у регистру новачаних казни није евидентиран као дужник, док отежавајуће околности суд није нашао.

Истим рјешењем град Приједор ослобођен је прекршајне одговорности из разлога што као јединица локалне самоуправе не може бити одговоран за прекршај, него то могу бити само одговорна лица у јединицима локалне самоуправе.

Одлука Основног суда у Приједору правоснажна.

Filter 2019