МУП Српске: Ево колике су казне за неодговорне власнике оружја

Извор: Глас Српске

Власници регистрованог оружја у Републици Српској дужни су да своје оружје чувају у складу са Законом о оружју и муницији тако да је оно недоступно неовлашћеним лицима, а посебно дјеци, подсјећају из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Напомињу да је за прекршај физичког лица које са оружјем и муницијом не поступа са нарочитом пажњом и не чува оружје на безбједном мјесту, законом је прописана санкција у виду новчане казне од 300 КМ до 500 КМ и заштитне мјере одузимања оружја, а уколико тај прекршај изврши правно лице новчана казна износи од 10.000 КМ до 15.000 КМ и заштитна мјера одузимања оружја

– Оружје и муниција које држи и носи физичко или правно лице и предузетник чувају се у стамбеном или пословном простору које се налази у мјесту пребивалишта, односно сједишту имаоца оружја, закључано и одвојено једно од другог (оружје одвојено од муниције) у касама, металним ормарима, сефу или сличном спремишту које се не може отворити уобичајеним алатом, те нису доступни неовлашћеним лицима, а посебно дјеци – саопштено је из МУП-а Српске.

Filter 2019