Mon. May 27, 2024
ћирилица /latinica

Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Izvor: RTRS

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje odredaba Zakona sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, kao i izvršavanje Odluke Ustavnog suda Republike Srpske broj U-12/20 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/21), kojom je član 191. stav 5. Zakona ocijenjen neustavnim.

Nacrt zakona, između ostalog, propisuje mogućnost zadržavanja lica zatečenog u vršenju prekršaja kod kojeg se utvrdi prisustvo opojnih droga i sredstava, a koje odbije da se podvrgne testiranju.

Propisan je i duži rok zastarjelosti izvršenja zaštitnih mjera, a taj rok će biti dvije godine, kao i mogućnost izricanja prekršajne sankcije zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Za okrivljenog koji nema prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj, odnosno BiH, data je mogućnost da, u najkraćem propisanom trajanju, uz prekršajni nalog, novčanu kaznu i troškove platnog prometa može platiti i elektronski uz korišćenje POS terminala (standardno ili beskontaktno plaćanje), na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlašćenog službenika, u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlašćenog organa, uz izdavanje dokaza o uplati.

Ova mogućnost propisuje se i za lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj i BiH, kada žele da plate novčanu kaznu na licu mjesta elektronskim putem.

Takođe, propisano je da će lice koje je zaprimilo prekršajni nalog i podnijelo zahtjev za sudsko odlučivanje (a ne samo po osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka), moći da ne dolazi na sud i iskoristi mogućnost da dâ pismeno izjašnjenje da prihvata odgovornost u kome može predložiti, po pravilu, blažu sankciju za sebe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu.

Ukupna vrijednost Sporazuma o finansiranju IPA 2022 iznosi 45.500.000 evra, što predstavlja cjelokupan doprinos Evropske unije i obuhvata finansiranje šest oblasti: Podrška pravosuđu, Reforma javne uprave (PAR); Upravljanje javnim finansijama; Program evropskih integracija; Životna sredina i klimatske promjene i Zapošljavanje i socijalna zaštita.

Vlada Republike Srpske je zaključila da sve aktivnosti u vezi sa implementacijom Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu, treba da se vrše isključivo uz poštovanje Ustava i zakonima propisanih nadležnosti institucija na svim nivoima vlasti u zemlji.

Vlada Republike Srpske je ocijenila da je za efikasnu realizaciju finansijske podrške Evropske unije BiH neophodno usvajanje usaglašenog modela za realizaciju finansijske pomoći EU u BiH u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III), te principima Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Na današnjoj sjednici, usvojena su tri akciona plana za period 2023-2024. godina, koji su dio ranije usvojene Strategija za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2020. do 2024. godine, i to: Akcioni plan za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja u Republici Srpskoj, Akcioni plan iz oblasti digitalne forenzike u Republici Srpskoj i Akcioni plan za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj. Akcioni planovi odnose se na period 2023-2024. godina

Akcionim planom za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, predviđeno je unapređenje kapaciteta za preventivno i represivno djelovanje, što će, između ostalog uključivati aktivnosti u smislu informisanja i edukovanja djece, obuka za zaposlene u institucijama, kao i dalje unapređenje zakonske regulative.

Akcioni plan za iz oblasti digitalne forenzike u Republici Srpskoj definiše jedan strateška cilj, a to je unapređenje kapaciteta za preventivno djelovanje u oblasti borbe protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj. Definisan je i ključni strateški projekat, te određeni prioriteti koji se odnose na unapređenje ljudskih kapaciteta za digitalnu forenziku, unapređenje materijalno tehničkih sredstava za digitalnu forenziku, jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima i zemljama iz regiona, kao i jačanje saradnje na BiH i entitetskom nivou.

Prema Akcionom planu za borbu protiv sajber kriminaliteta, planirano je unapređenje kapaciteta i za preventivno i represivno djelovanje nadležnih organa. Ključni strateški projekti Akcionog plana su: sprovođenje obuke za zaposlene u institucijama, nosiocie sprečavanja sajber kriminaliteta, s ciljem podizanja svijesti zaposlenih o opasnostima od sajber kriminaliteta, te saradnja i razmjena informacija sa institucijama za sprovođenje zakona u drugim državama i međunarodnim organizacijama.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com