Sun. Jun 23, 2024
ћирилица /латиница

Утврђен Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима

Извор: РТРС

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске.

Измјенама и допунама врши се усклађивање одредаба Закона са одредбама Кривичног законика Републике Српске, Закона о кривичном поступку Републике Српске, као и извршавање Одлуке Уставног суда Републике Српске број У-12/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 19/21), којом је члан 191. став 5. Закона оцијењен неуставним.

Нацрт закона, између осталог, прописује могућност задржавања лица затеченог у вршењу прекршаја код којег се утврди присуство опојних дрога и средстава, а које одбије да се подвргне тестирању.

Прописан је и дужи рок застарјелости извршења заштитних мјера, а тај рок ће бити двије године, као и могућност изрицања прекршајне санкције забране присуствовања одређеним спортским приредбама.

За окривљеног који нема пребивалиште, односно боравиште у Републици Српској, односно БиХ, дата је могућност да, у најкраћем прописаном трајању, уз прекршајни налог, новчану казну и трошкове платног промета може платити и електронски уз коришћење POS терминала (стандардно или бесконтактно плаћање), на мјесту извршења прекршаја код овлашћеног службеника, у полицијској станици или канцеларији надлежног овлашћеног органа, уз издавање доказа о уплати.

Ова могућност прописује се и за лица која имају пребивалиште, односно боравиште у Републици Српској и БиХ, када желе да плате новчану казну на лицу мјеста електронским путем.

Такође, прописано је да ће лице које је запримило прекршајни налог и поднијело захтјев за судско одлучивање (а не само по основу захтјева за покретање прекршајног поступка), моћи да не долази на суд и искористи могућност да дâ писмено изјашњење да прихвата одговорност у коме може предложити, по правилу, блажу санкцију за себе.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Споразуму о финансирању годишњег акционог плана за Босну и Херцеговину за 2022. годину.

Укупна вриједност Споразума о финансирању ИПА 2022 износи 45.500.000 евра, што представља цјелокупан допринос Европске уније и обухвата финансирање шест области: Подршка правосуђу, Реформа јавне управе (ПАР); Управљање јавним финансијама; Програм европских интеграција; Животна средина и климатске промјене и Запошљавање и социјална заштита.

Влада Републике Српске је закључила да све активности у вези са имплементацијом Споразума о финансирању годишњег акционог плана за Босну и Херцеговину за 2022. годину, треба да се врше искључиво уз поштовање Устава и законима прописаних надлежности институција на свим нивоима власти у земљи.

Влада Републике Српске је оцијенила да је за ефикасну реализацију финансијске подршке Европске уније БиХ неопходно усвајање усаглашеног модела за реализацију финансијске помоћи ЕУ у БиХ у складу са одредбама Оквирног споразума о финансијском партнерству између Европске уније и Босне и Херцеговине о посебним аранжманима за спровођење финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА III), те принципима Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у БиХ.

На данашњој сједници, усвојена су три акциона плана за период 2023-2024. година, који су дио раније усвојене Стратегија за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020. до 2024. године, и то: Акциони план за заштиту дјеце од сексуалног злостављања и искориштавања у Републици Српској, Акциони план из области дигитaлне форензике у Републици Српској и Акциони план за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској. Акциони планови односе се на период 2023-2024. година

Акционим планом за заштиту дјеце од сексуалног злостављања и искориштавања, предвиђено је унапређење капацитета за превентивно и репресивно дјеловање, што ће, између осталог укључивати активности у смислу информисања и едуковања дјеце, обука за запослене у институцијама, као и даље унапређење законске регулативе.

Акциони план за из области дигиталне форензике у Републици Српској дефинише један стратешка циљ, а то је унапређење капацитета за превентивно дјеловање у области борбе против сајбер криминалитета у Републици Српској. Дефинисан је и кључни стратешки пројекат, те одређени приоритети који се односе на унапређење људских капацитета за дигиталну форензику, унапређење материјално техничких средстава за дигиталну форензику, jачање сарадње са међународним партнерима и земљама из региона, као и јачање сарадње на БиХ и ентитетском нивоу.

Према Акционом плану за борбу против сајбер криминалитета, планирано је унапређење капацитета и за превентивно и репресивно дјеловање надлежних органа. Кључни стратешки пројекти Акционог плана су: спровођење обуке за запослене у институцијама, носиоцие спречавања сајбер криминалитета, с циљем подизања свијести запослених o oпасностима од сајбер криминалитета, те сарадња и размјена информација са институцијама за спровођење закона у другим државама и међународним организацијама.

©citajfilter.com 2019-2023 * Оснивач и издавач: Centar media d.o.o. * Главни и одговорни уредник: Мира Костовић * Контакт: citajfilter@gmail.com