Tue. Mar 28, 2023
ћирилица /латиница

Младен Самарџић именован за в.д. директора Парка природе “Требевић”

Аутор: Филтер/Мира Костовић

Одборници Скупштине града Источно Сарајево усвојили су Одлуку о оснивању ЈУ Парк природе “Требевић” Источно Сарајево.

Оснивачи Парка природе су Град Источно Сарајево и општине Пале, Источни Стари Град и Источно Ново Сарајево.

За в.д. директора ЈУ Парк природе “Требевић” именован је Младен Самарџић.

Самарџић је дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву и стекао звање професора географије.

Током студија волонтирао је на пројекту истраживање и уређење спелеолошког објекта пећина Орловача

Од 2008. године запослен је као самостални стручни сарадник за културно историјска и природна добра општине Пале- СП „Пећина Орловача“

Један је од оснивача и предсједник спелеолошко-еколошког удружења „Орловача“ Пале.

Радио је на бројним пројектима из области туризма, екологије и заштите животне средине.

Учествовао је у изради Студије заштите за Парк природе “Требевић”, као и свих заштићених подручја у Источном Сарајеву.    

Управни одбор Парка природе “Требевић” имаће пет чланова – два ће изабрати Град, а по једног свака од три општине.

Како је наведено у Одлуци о оснивању, дјелатности Установе биће спровођење мјера заштите, очувања, уређења, управљања и презентација Парка природе „Требевић“, затим обезбјеђивање обиљежавања граница заштићеног подручја, осигурање неометаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја.

Такође, Парк природе ће пратити кретање и активности посјетилаца, водити евиденције о природним вриједностима, као и друге дјелатности утврђене законом.

Подсјећамо, Влада Републике Српске је у септембру прошле године прогласила Парк природе Требевић заштићеним подручјем.

Ово је сада једно од 33 заштићена подручја у Српској, а обухвата већи дио масива планине Требевић, те клисурасте долине Миљацке, што је површина од 5.036 хектара.

На тој површини парка установљен је режим заштите другог и трећег степена. То значи да је забрањено сакупљање и искоришћавање строго заштићених дивљих биљних и животињских врста, осим у научноистраживачке сврхе с циљем унапређења природних вриједности.

Забрањује се уништавање дивљих врста биљака и гљива, узнемиравање, повређивање, уништавање и тровање дивљих животињских врста, непланско порибљавање вода, депоновање отпада, изградња хидроенергетских објеката, извођење грађевинских радова који могу проузроковати значајне неповољне и трајне промјене геоморфолошких и хидролошких обиљежја.

У Парку природе “Требевић”, у складу са степеном заштите, забрањена је и сјеча шуме, осим с циљем унапређења стања и очувања станишта, ријетких и угрожених врста.

Filter 2019