Thu. Jun 13, 2024
ћирилица /latinica

Za isticanje reklame na objektu godišnje od 200 KM do 50.000 KM

Izvor: Filter

Na 2. tematskoj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojena je Odluka o taksi za isticanje reklame na području grada Istočno Sarajevo.

Taksa za isticanje reklame je prihod budžeta grada Istočno Sarajevo i opštine na čijem području se naplaćuje i to u odnosu 85:15 u korist grada. Taksa se plaća za godinu dana, uz mogućnost plaćanja u dva dijela i to prvi do 30.6. i drugi do 31.12. za tekuću godinu.

Kako je pojašnjeno, taksa za isticanje reklame naplaćivaće se za isticanje reklama na drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored autoputeva, magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva na javnim površinama.

Pod reklamom smatra se svako vizuelno označavanje imena, naziva, njihove skraćenice koje nisu poslovno ime subjekta koji se reklamira, kao i svaki drugi natpisi slike ili objekti kojima vlasnik tog natpisa ili objekta ukazuje na svoje proizvode, usluge i radove u komercijalne svrhe.

Skupština grada Istočno Sarajevo utvrdila je takse u različitoj visini za isticanje reklame, postavljanje reklamnih objekata i ostalih natpisa, oznaka ili crteža, osim poslovnog imena, koji se nalaze na objektu, odnosno prostorijama poslovnog subjekta. Iznos je utvrđen u skladu sa vrstom djelatnosti koja se reklamira ili oglašava, a koju poslovni subjekti
obavljaju.Ko je oslobođen plaćanja takse?

Od plaćanja takse za isticanje reklame oslobođene su institucije Bosne i Hercegovine, organi, organizacije i javne ustanove Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, akreditovane međunarodne organizacije, diplomatska i konzularna predstavništva i udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Takođe, od plaćanja takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata, osobe sa invaliditetom koje imaju 80% invaliditeta i osobe sa tjelesnim oštećenjem od 70-100%, roditelj ili staratelj koji ima status lica koje se stara o licu sa invaliditetom, odnosno lice kojem je rješenjem taj status utvrđen. Pravo na oslobađanje pomenuta lica ostvaruju podnošenjem zahtjeva nadležnom odjeljenju, prije isteka roka za plaćanje takse za isticanje
reklame.

Taksu neće plaćati ni preduzetnici koji, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, imaju status malog preduzetnika, zatim svi samostalni preduzetnici koji se bave proizvodnjom i prometom osnovnih životnih namirnica i zanatskim djelatnostima (mesare, pekare, frizerski saloni, obućari).

Od plaćanja takse oslobođeni su i
obveznici naknade za 12 mjeseci od registracije.


Obuhvaćeno 450 do 500 privrednih subjekata, a očekivani prihod oko 1.500.000 KM

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je ovo veoma važna odluka kojom se vraća prihod u budžet grada, koji je i ranije postojao kroz komunalnu taksu za isticanje reklame, ali je ukinut od prošle godine na nivou Republike Srpske. To je, podsjeća Ćosić, značilo oko 1.500.000 KM manje u budžetu Istočnog Sarajeva.

“Namjera nam je da oni koji ostvaruju ekstra profit svojim poslovanjem na području Istočnog Sarajeva, poput banaka, kladionica, mjenjačnica, benzinskih pumpi, osiguravajućih kuća, mikrokreditnih organizacija i slično, dio prihoda vrate gradu i opštinama”, naveo je gradonačelnik.

On je dodao da su odlukom zaštićeni mali preduzetnici, ranjive grupe stanovništva, samostalni preduzetnici koji se bave proizvodnjim i prometom osnovnih životnih namirnica i zanatskim djelatnostima.

“Odlukom će biti obuhvaćeno od 450 do 500 privrednih subjekata i procjena je da ćemo na ovaj način prihodovati do 1.500.000 KM, što je novac koji će omogućiti veću podršku iz budžeta grada korisnicima sa područja cijelog Istočnog Sarajeva. Takođe, na ovaj način će biti povećan prihod i u budžetima opština, s obzirom da će u ovoj godini opštinama biti raspoređeno 15 odsto, a u narednoj 20 odsto od ukupno ostvarenog prihoda po osnovu ove takse”, rekao je Ćosić.


SDS protiv naplate takse za isticanje reklame

Odbornik SDS-a Goran Šehovac rekao je da je Klub odbornika SDS-a bio protiv ove odluke, jer smatraju da treba vratiti komunalnu taksu, koja je ukinuta 2021. godine.

Kako prenosi Srna, on je u izjavi novinarima nakon sjednice, naglasio da su bili protiv ove odluke, jer u Istočnoj Ilidži već postoji odluka o javnom oglašavanju i piše šta se naplaćuje. Sada će se, smatra, doći u situaciju da neko pravno lice mora plaćati dvije takse.

“Biće dosta nejasnoća i tužbi”, kaže Šehovac i dodaje daje Klub odbornika SDS-a tražio da se u Narodnu skupštinu Republike Srpske ponovo vrati tačka dnevnog reda o komunalnoj taksi.

©citajfilter.com 2019-2023 * Osnivač i izdavač: Centar media d.o.o. * Glavni i odgovorni urednik: Mira Kostović * Kontakt: citajfilter@gmail.com