Mon. Feb 6, 2023
ћирилица /latinica

Pušten u rad novi vodovodni sistem Brezovice

Izvor: Filter

Početkom decembra izvršeno je probno puštanje sistema u rad i ispitivanje cjevovoda na pritisak, kao i vodonepropusnosti rezervora novoizgrađenog vodovodnog sistema Brezovice. Puštanjem u rad ovog sistema stvoreni su preduslovi da se u MZ Brezovice oko 60 postojećih domaćinstava priključi na sistem javnog vodosnabdijevanja.

“Objekti su trenutno priključeni na lokalni vodovodni sistem „Krunine česme“ i usljed nedovoljnih količina vode za snabdijevanje ukupnog konzuma, stanovništvo je već više od dvije decenije uskraćeno za osnovnu životnu potrebu, uredno vodosnabdijevanje”, navode u JP “Vodovod i kanazizacija” Pale.

Podsjećaju da su aktivnosti na rješavanju pitanja vodosnabdijevanja stanovnika MZ Brezovice započete 2019. godine izradom elaborata o kvalitativnim i kvantitavnim karakteristikama izvorišta „Rječica“. Izdašnost izvorišta je mjerena u periodu od godinu dana. U istom periodu izvršene su i neophodne analize uzoraka sirove vode. Rezultati mjerenja izdašnosti i kvaliteta vode pokazali su da je izvorište  pogodno za  vodosnabdijevanje. Nakon toga  definisan je koncept sistema izradom Idejnog rješenja vodosnabdijevanja naselja MZ Brezovice, koje je izradio Vodovod i to u maju 2020. godine. Koncept je zadržan i razradom projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta.

Tokom 2021. godine izvršeni su zemljani i armirano-betonski radovi na izgradnji rezervoara „Kobilja glava“, koje je finansirala Opština Pale, kao prva fazu u realizaciji projekta.

“Nakon toga uslijedile su aktivnosti načelnika opštine Pale, Boška Jugovića, za iznalaženje sredstava za dalju realizaciju projekta. Načelnik je prepoznao izgradnju vodovodnog sistema MZ Brezovice kao jedan od najznačajnijih i prioritetnih projekata na području opštine Pale, što je rezultiralo kandidovanjem projekta za finansiranje kroz program direktne podrške Vlade Republike Srpske opštinama i gradovima u realizaciji prioritetnih projekata”, podsjećaju iz Vodovoda.

U veoma kratkom roku Vlada Republike Srpske je odobrila oko 450 000 KM. Opština Pale je, potpisivanjem ugovora, 20. jula 2022. godine, posao na izgradnji vodovodnog sistema dodijelila JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale.

Ugovorena faza radova obuhvatila je izgradnju:

   – kaptažnog objekta na izvorištu „Rječica“

   – dovodnog cjevovoda od kaptaže „Rječica“ do pumpne stanice

   – pumpne stanice

   – potisnog cjevovoda od pumpne stanice do rezervoara „Kobilja glava“ dužine 1110 metara

   –      hidromašinskog dijela rezervoara „Kobilja glava“

   –    tranportno-distributivnog cjevovoda od rezervoara „Kobilja glava“ ka potrošačima dužine 1230 metara

   –   opreme za automatski rad sistema

Za izgradnju sistema ugrađeni su materijali i oprema visokog kvaliteta, što garantuje pouzdanost rada sistema u toku eksploatacije.  Sistem je u potpunosti automatizovan.

Monitoring sistema će se vršiti iz kontrolno-komandnog centra Tehničkog sektora putem SCADA  aplikacije, što predstavlja najsavremeniji način upravljanja vodovodnim sistemima.

Radovi su izvedeni prema planiranoj dinamici, uz maksimalno angažovanje radnika Tehničkog sektora JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale, kao i partnera na projektu.

“Radovi su uspješno privedeni kraju i u kratkom roku, a  JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale se pokazalo kao ozbiljan i pouzdan izvođač radova na projektima značajnije investicione vrijednosti i složenosti poslova, opravdavajući povjerenje Opštine Pale”, poručuju iz ovog preduzeća.

Ovim projektom je, osim vodosnabdijevanja domaćinstava na području MZ Brezovice, omogućen i dalji razvoj sistema koji podrazumijeva spajanje sa postojećim sistemom Mokro, kako bi se, po potrebi, pored Romanijskih vrela osigurale dodatne količine vode sa izvorišta Rječica.

Budući potrošači na novoizgrađenom sistemu mogu da podnesu zahtjeve za priključenje a JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale će izvršiti radove na izgradnji priključaka čim vremenski uslovi to dozvole.

Filter 2019