Погледајте шта пише у споразуму који су потписали Додик, Човић и Никшић

Извор: РТРС

Споразумом о формирању власти, који су данас потписали лидери СНСД-а Милорад Додик, ХДЗ-а БиХ Драган Човић, СДП-а БиХ Нермин Никшић, даје се снажна подршку заједничким инвестиционим пројектима Републике Српске, Федерације БиХ, Брчког и кантона.

Потписници изражавају опредјељење за пуноправно чланство БиХ у ЕУ, да се одмах по успостављању Савјета министара приступи свим потребним радњама како би се што прије усвојио буџет за 2023. годину, те се партнери обавезују на креирање новог програма економских реформи БиХ.

У споразуму је изражено опредјељење да се хитно проведу, најкасније у року од шест мјесеци од успостављања власти на свим нивоима, ограничене промјене Устава БиХ и усвоје измјене и допуне Изборног закона БиХ сагласно одлуци Уставног суда БиХ и пресудама Европског суда за људска права.

Споразум објављујемо у цијелости:

СМЈЕРНИЦЕ, НАЧЕЛА И ЦИЉЕВЕ У ИЗВРШНОЈ И ЗАКОНОДАВНОЈ ВЛАСТИ НА НИВОУ БиХ ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНА

1. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
а) Потписници овог споразума изражавају опредјељење за пуноправно чланство БиХ у Европској унији, те ће у том циљу предузимати законодавне, реформске и друге потребне активности у циљу испуњавања услова за придруживање, поштујући уставну структуру и надлежности БиХ, ентитета те конститутивност народа и уставне механизме одлучивања и њихове заштите.
б) Потписници овог споразума ће активно радити на капацитирању надлежних институција Босне и Херцеговине за значајнији приступ фондовима ЕУ и другим међународним фондовима.
ц) Током реализације ових активности потписници ће уско сарађивати с Европском унијом као и међусобно, у доброј вјери, тражити и тежити компромисима у превазилажењу свих спорних политичких питања.

2. БРЗО УСВАЈАЊЕ БУЏЕТА
а) Одмах по успостављању Савјета министара приступиће се свим потребним радњама како би се што прије усвојио Буџет за 2023. годину.
б) Принцип брзог усвајања Буџета биће општи принцип функционисања власти у периоду обухваћеним овим споразумом.
ц) Потписници овог споразума опредијељени су за адекватно финансирање и капацитирање институција БиХ.

3. МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ, ТЕ УСПОСТАВЉАЊЕ МЕХАНИЗМА ЗА БРЗУ ПРОХОДНОСТ И ОДОБРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
а) Партнери из овог споразума обавезују се на креирање новог програма економских реформи Босне и Херцеговине, те су опредјељени за брзу проходност и одобравање инвестиционих пројеката на свим нивоима власти, а за које је у складу с уставним надлежностима потребна ратификација, одобрење или нека друга врста активности институција Босне и Херцеговине, с циљем брзог уклањања свих административних баријера за реализацију таквих пројеката. У циљу подизања нивоа инвестиција у Босни и Херцеговини, избјегаваће се политизација питања инвестицијских пројеката.

б) Потписници овог споразума су сагласни за провођење економских мјера, с циљем ублажавања посљедица економске кризе у Босни и Херцеговини и осигурања подршке привреди.

д) Странке из овог споразума обавезују се на транспарентно информисање о инвестицијама.

е) Потписници овог споразума охрабрују и дају снажну подршку заједничким инвестиционим пројектима Републике Српске, Федерације БиХ, Брчко Дистрикта БиХ и кантона.

г) Потписници су опредјељени за заштиту домаћих произвођача и извозника кроз ефикасан рад надлежних институција, укључујући олакшање граничних процедура и инфраструктурно капацитирање.

х) Потписници подржавају напоре институција да дипломе стечене на акредитованим универзитетима у БиХ и даље буду равноправне на ЕУ академском нивоу, те на ЕУ тржишту рада.

4. ИЗБОРНО ЗАКОНОДАВСТВО И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА ИЗБОРНОГ ПРОЦЕСА

Потписници овог споразума опредјељени су за:
а) хитно провести, а најкасније у року од шест (6) мјесеци од успоставе власти на свим нивоима, ограничене промјене Устава БиХ и усвојити измјене и допуне Изборног закона БиХ сагласно одлуци Уставног суда БиХ и пресудама Европског суда за људска права. Ова мјера укључује реформу која ће заштитити колективна права и индивидуална права сагласно Уставу БиХ и одлуци Уставног суда БиХ, те у складу с пресудама Европског суда за људска права (Предсједништво Босне и Херцеговине и домови народа).
б) Успостављање пуне уставности и интегритета изборног процеса.

5. РЕФОРМА ПРАВОСУЂА
Потписници овог споразума опредијељени су извршити цјеловиту реформу правосуђа, водећи се уставним надлежностима БиХ, ентитета и кантона, препорукама Европске комисије, европским стандардима, досадашњим искуствима и добрим европским праксама, чврсто опредијељени за ефикасну борбу против организованог криминала и корупције.

6. РЕФОРМА БЕЗБЈЕДНОСНО- ОБАВЈЕШТАЈНОГ СИСТЕМА
Потписници овог споразума опредјељени су извршити реформу безбједносно-обавјештајног система у циљу његове потпуне деполитизације и професионализације, како би се у цјелости онемогућила злоупотреба тог система у политичке или неке друге сврхе.

Filter 2019