Општина Источна Илиџа: Све спремно за предстојећу зимску сезону

Извор: Филтер

Надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту Општине Источна Илиџа обавјештава грађане да је све спремно за предстојећу зимску сезону.

Током зимске сезоне, снијег ће на подручију општине уклањати фирма ,,Илиџа путеви“ д.о.о и ЈКП ,,Комил“ а.д. Источна Илиџа.

Регионални пут R 446 на дужини од 1,20 км, као и магистрални пут М 18 на дужини од 8,12 км ће одржавати „Романијапутеви“ а.д. Соколац.

“Током трајања зимске сезоне од 15. новембра до 15. марта, обавеза извођача радова је машинско чишћење сњежних падавина са улица, тротоара, тргова, јавних паркинга, мостова, те локалних и некатегорисаних путева, спречавање настанка поледица односно посипање соли и абразивног материјала, машинско и ручно чишћење сливника, ригола и других одвода”, саопштили су из овог Одјељења.

Грађане напомињу да, током трајања зимске сезоне, власници и корисници пословних простора и објеката су дужни да уклањају снијег и лед са јавне површине уз објекат, а у ширини најмање два метра.

Снијег и лед испред стамбених зграда дужни су да уклањају станари тих зграда, сваки испред свог улаза у зграду.

Снијег и лед са кровова пословних и стамбених зграда дужни су да уклањају власници и корисници зграда ако представљају опасност за безбједно одвијање саобраћаја, пјешака и возила.

Приликом уклањања снијега и леда забрањено је изношење и гомилање снијега из дворишта, башти и других слободних површина на улице и тротоаре, бацање снијега и леда испред зграда на
саобраћајницу, затварање снијегом и ледом сливника и шахтова, депоновање снијега и леда у паркове и зелене површине, санкање и клизање на јавним површинама.

Испекцијски надзор над проходности коловоза и тротора вршиће Одсјек комуналне полиције Општине Источна Илиџа.

Filter 2019