Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце: Мјесечно 750 КМ и доприноси

Извор: Филтер

Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједниџи Приједлог закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, по хитном поступку.

Приједлогом закона успоставља се право на новчану накнаду једном од незапослених родитеља четворо и више дјеце од којих је једно малољетно, у мјесечном износу од нето 750,00 КМ.

Битна новина законског рјешења јесте и уплата доприноса за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање, што је значајан бенефит и проширење права за незапосленог родитеља четворо и више дјеце.

Примјена закона предвиђена је од 1. јануара 2023. године. До краја текуће, 2022. године, финансијска подршка овој категорији породица реализоваће се на основу Одлуке Владе Републике Српске из септембра ове године, а наставак финансијске подршке од 1. јануара 2023. године, одвијаће се у складу са Законом о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској.

На основу досадашње динамике пријављивања корисника по расписаном Јавном позиву који је отворен до 31.12.2022. године, очекује се да ће укупно око 4.000 корисника примити ову помоћ у 2022. години.

Обухват корисника овим Законом проширен је и на самохране родитеље четворо и више дјеце, као и, у нарочито оправданим случајевима, старатеља са којим четворо или више дјеце живе у заједничком домаћинству, ако немају родитеље.

Укупна издвајања по овом основу из Буџета Републике Српске за 2023. годину износе  69.950.000,00 КМ.

Filter 2019