Позив из Фонда ПИО за комплетирање документације за остваривање пензије

Извор: РТРС

Осигураници који ће у току наредне године испунити услове за стицање права на старосну пензију, треба да се обрате у пословницу Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске ради комплетирања документације и уређења података потребних за поступак рјешавања о праву на пензију.

Из Фонда су навели да је позив упућен с циљем ефикаснијег рјешавања захтјева за остваривање права на пензију.

Осигураници се пријављују у пословницу Фонда ПИО према мјесту свог пребивалишта, а препоручује се да понесу расположиву документацију као што су радне књижице или фотокопије радних књижица, доказ о стажу осигурања са увећаним трајањем, потврду стажа из других држава, ако је претходно прибављена, као и друге доказе о стажу ако их осигураник посједује.

Фонд посебно апелује да осигураници, који имају навршеног стажа осигурања ван Републике Српске, у другим државама и Федерацији БиХ, поднесу захтјев за потврду стажа из иностранства путем Фонда и прије самог подношења захтјева за пензију, с обзиром на то да се за тај документ, без којег се не може доносити коначно рјешење о остваривању права, из појединих држава потражује и чека више мјесеци, чак и година, на шта Фонд ПИО не може битно утицати.

У саопштењу је истакнуто да се благовременим прибављањем потврде стажа осигурања из иностранства знатно скраћује поступак одлучивања о праву на пензију.

– Одзивом осигураника на позив Фонда за комплетирање документације и уређење података из Матичне евиденције стичу се услови да филијале Фонда ПИО, као првостепени органи одлучивања о праву, рјешења о остваривању права доносе у максимално кратком року од седам до 15 дана, што је знатно мање од законом прописаног рока од два мјесеца – наведено је у саопштењу.

Услови под којима осигураник у 2023. години, сходно Закону о пензијском и инвалидском осигурању, може остварити право на старосну пензију су за жене навршених 65 година живота и 15 година стажа осигурања, навршених 59 година и четири мјесеца живота и 40 година пензијског стажа или навршених 57 година и четири мјесеца живота и 35 година стажа осигурања.

За мушкарце су ови услови навршених 65 година живота и 15 година стажа осигурања или навршених 59 година и четири мјесеца живота и 40 година пензијског стажа.

– Услов у погледу навршених година живота повећава се постепено за четири мјесеца, још на почетку 2024. и 2025. године, када се у потпуности навршава услов од 60 година живота и 40 година пензијског стажа за мушкарца и жену, као и услов, само за жену осигураника, од навршених 58 година живота и 35 година стажа осигурања – напоменули су из Фонда.

Filter 2019